...ingår också i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention i länet men med särskilt fokus på Skaraborg. I uppdraget som utvecklingsledare har du särskilt fokus på att identifiera behov och stödja uppföljning, utvärdering och forskning som bidrar till ett effektivt... 

Skaraborgs kommunalförbund

Skövde
3 dagar sedan
 ...bästa plats att bo på och arbeta samt driva företag i? Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig. Vad ingår i rollen? Som utvecklingsledare arbetar du med att samordna Länsstyrelsens tillväxt- och näringslivsfrämjande arbete, där bland annat även regelförenkling för... 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholm
11 dagar sedan
 ...spännande utmaningar när det gäller att möta upp behovet av stöd till socialförvaltningens ledning och verksamheter. Vi söker nu två utvecklingsledare som vill vara delaktiga i arbetet med att samordna, säkra och stödja det förvaltningsgemensamma förändrings- och... 

Nynäshamns kommun

Nynäshamn
7 dagar sedan
På Samhällsavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett socialt som ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det gör vi inom områdena samhällsplanering, bostadsförsörjning, kulturmiljövård, social hållbarhet samt klimat och energi. Vi arbetar också...

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN, Samhällsavd., Enheten för Social...

Örebro
8 dagar sedan
 ...delta i samhällsutvecklingen i en ledande position med fokus på trygghet, den högst prioriterade frågan just nu? Sök rollen som utvecklingsledare med inriktning trygghet hos oss i Haninge kommun! Som utvecklingsledare kommer du att spela en avgörande roll i utvecklingen... 

Kommunstyrelseförvaltningen, Strategisk planering

Haninge
9 dagar sedan
Kommunförbundet Kalmar län ägs av länets tolv kommuner. Förbundets tjänster utgör en plattform för samverkan mellan medlemskommunerna utifrån uppdrag inom skola, ungas uppväxt, etablering, hälsa, vård och omsorg samt miljö. Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna...

Kommunförbundet Kalmar län

Kalmar
9 dagar sedan
 ...områdeschefer. De tre områdescheferna tillsammans med stabsfunktionerna MAS/MAR, IT-administratör samt Verksamhetsutvecklare/SAS och Utvecklingsledare är direkt underställda Socialchefen.  Som stabsfunktion ingår Du i den Utökade sektorledningsgruppen samt i den Yttre... 

Social Sektor

Essunga kommun
8 dagar sedan
 ...kunskapshöja och stötta i implementering av arbetssätt? Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig. Vad ingår i rollen? Som utvecklingsledare inom romsk inkludering jobbar du på avdelningen för Hållbar tillväxt och enheten för nationella minoriteter. Där samordnar du... 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholm
11 dagar sedan
 ...grundskoleförvaltningen har som huvudfokus att skapa bästa möjliga förutsättningar för mötet mellan elev och lärare. Vi söker nu en utvecklingsledare lokalförsörjning till enheten Fastighetsplanering. Befattningen och enheten är placerad inom verksamhetsområdet Fastighet... 

Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen

Göteborg
7 dagar sedan
Vill du bidra till att utveckla de kommunala förskolorna? Då ska du söka tjänsten som utvecklingsledare för förskoleverksamheten i Västerås. Forma framtidens förskola tillsammans med oss! Som utvecklingsledare har du en viktig roll att tillsammans med ledningsgruppen bidra... 

Västerås kommun

Västerås
7 dagar sedan
 ...fackligt och religiöst obundet bildningsförbund bidrar vi med kraft för att Sverige ska nå målen i Agenda 2030. Tjänsten som utvecklingsledare Tjänsten tillhör Riksförbundets verksamhetsteam som tillsammans samordnar Studiefrämjandets nationella utvecklingsinsatser... 

Studiefrämjandet

Bromma, Stockholms kommun
13 dagar sedan
 ...Jönköping Vill du arbeta i en kreativ miljö med spännande uppdrag tillsammans med utvecklingsinriktade kollegor? Nu söker vi en utvecklingsledare till kommunal utveckling där du bl.a. kommer att jobba som produktionsledare för Yrkesresan Missbruk och beroende. Rollen... 

Region Jönköpings län

Jönköping
14 dagar sedan
 ...redo att ta steget in i en nyckelroll där du kan påverka och göra verklig skillnad? Huddinge söker en passionerad och erfaren utvecklingsledare för att leda kommunens viktiga preventionsarbete in i framtiden. Sedan 2020 har vi utvecklat ett samordnat preventionsarbete i... 

Huddinge kommun

Huddinge kommun
19 timmar sedan
 ...framtid.Som Digital Sales Professional arbetar du nära vårt strategi- och affärsutvecklingsteam och får stöd från våra digitala utvecklingsledare inom sälj och service. Rollen kräver att du är skicklig och trygg i kommunikation, både externt mot kund och internt mot vår... 

Siemens

Stockholm
14 dagar sedan
 ...kön. Gruppen innehar en bred kompetens och innefattar olika roller såsom produktägare, produktspecialister, förvaltningsledare, utvecklingsledare etc.. Inom enheten främjas tvärfunktionellt samarbete både internt inom division System och gentemot division IT. Vi... 

Centio

Vällingby, Stockholms kommun
6 dagar sedan
 ...vilket kan komma innebära vissa justeringar. Kontoret leds av socialchef med stöd av verksamhetschefer, verksamhetscontroller, utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Inom socialkontorets verksamhetsområden arbetar drygt 1500 medarbetare. Nu söker... 

Strängnäs kommun

Strängnäs
8 dagar sedan
 ...kön. Gruppen innehar en bred kompetens och innefattar olika roller såsom produktägare, produktspecialister, förvaltningsledare, utvecklingsledare etc. Inom enheten främjas tvärfunktionellt samarbete både internt inom division System och gentemot division IT. Vi... 

NXT Interim Stockholm AB

Sundbyberg, Solna kommun
6 dagar sedan
 ...sektionen för personalekonomi och systemstöd som idag består av 10 medarbetare - kompetenta handläggare, personalspecialister, utvecklingsledare och system- och ekonomiadministratörer. Sektionens arbetsfält spänner över flera områden såsom digitalisering och systemstöd,... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
4 dagar sedan
 ...Utvecklingsorganisationen består av en ledningsgrupp tillika barnhälsoteam med rektor och bitr.rektorer. En strategigrupp där ledningsgruppen och utvecklingsledare ingår samt en grupp med arbetslagsansvariga som har möten varannan vecka. Hos oss är kompetensutveckling viktigt. Du kommer... 

Järfälla kommun

Järfälla
9 dagar sedan
 ...hållbar och innovativ socialtjänst. Du har stöd i ditt arbete av HR-konsult, ekonom och processledare. Inom socialtjänsten finns utvecklingsledare som också är resurser för dig i ditt långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbete. Din kompetens • Du är utbildad socionom... 

Jönköpings kommun

Jönköping
1 dag sedan
 ...kuratorer, skolsköterska, psykolog samt studie- och yrkesvägledare. Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor samt utvecklingsledare som leder varsitt arbetslag. Delar av vårt utvecklingsarbete på skolan under läsåret 23/24 sker i samarbete med Uppsala... 

Tierps kommun, Grundskola

Tierp
7 dagar sedan
 ...finns cirka 310 elever i skolår 6-9 och det arbetar omkring 40 personer, varav cirka 30 är pedagoger. Skolan har tre arbetslag. Utvecklingsledare leder arbetslagen och utgör tillsammans med rektor, skolans ledningsgrupp. Arbetsuppgifter Du kommer att undervisa våra... 

Arboga kommun

Arboga
8 dagar sedan
 ...Enhetschef, 1;e Förvaltare, 14 Förvaltare/Gode män samt en Administrativ Förvaltare som kommer bli dina kollegor. Enheten har också utvecklingsledare och administratör. Nu växer verksamheten då vi kommer att utöka antal uppdrag från Överförmyndare i Samverkan (Mölndal,... 

GÖTEBORGS KOMMUN

Göteborg
8 dagar sedan
 ...du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har ett nära och givande samarbete med dina chefskollegor inom avdelningen och våra utvecklingsledare. Vi vill att du du är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser likvärdig samt ledarskapsutbildning... 

Sundbybergs stad

Sundbyberg, Solna kommun
4 dagar sedan
 ...attityd där ingenting är omöjligt. Vi levererar resultat och lär av varandra. Förskolorna i Nässjö kommun har verksamhetschef, utvecklingsledare, IT-pedagoger, förskollärare med utvidgat utvecklingsuppdrag samt en hög andel specialpedagoger sett till antal förskolor, så... 

Nässjö kommun

Nässjö
8 dagar sedan
 ...vilket kan komma innebära vissa justeringar. Kontoret leds av socialchef med stöd av verksamhetschefer, verksamhetscontroller, utvecklingsledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Inom socialkontorets verksamhetsområden arbetar drygt 1500 medarbetare. I denna... 

Strängnäs kommun

Strängnäs
14 dagar sedan
 ...bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.   Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anette Nilsson (utvecklingsledare fritidshemmet) mobil (***) ***-**** Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på eller via Servicecenter,... 

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Kullsvedsskolan

Värmdö
16 dagar sedan
 ...ett stöd i framtagandet. Du fungerar även som stöd till enheten och sektorn, till din hjälp finns både kollegor och sektorns utvecklingsledare. Du driver arbetet med att revidera enhetens taxor för planavgifter vilket innefattar analys av dagsläget samt att omvärldsbevaka... 

Ulricehamns kommun

Ulricehamn
14 dagar sedan
 ...möjligt, stöd och behandling på hemmaplan. Som stöd i arbetet finns en placeringssekreterare, som stöttar vid placeringar, och en utvecklingsledare inom barn- och ungdomsområdet. Avdelningen har även en relationsvåldssamordnare som arbetar med utvecklings- och... 

Sundbybergs stad

Sundbyberg, Solna kommun
2 dagar sedan
 ...enhetschefer och sektionschef. I din roll som enhetschef hos oss jobbar du nära en stödfunktion där utvecklingsstrateger och utvecklingsledare finns. Det finns idag tre 1:e socialsekreterare som finns till stöd för både enhetschef och medarbetare. De ansvarar även för... 

Oxelösunds kommun

Oxelösund
11 dagar sedan