Skolpsykolog

 ...specialpedagog och psykolog för att trygga samarbetet mellan skola och socialtjänst för särskilt utsatta barn.ARBETSUPPGIFTERSom skolpsykolog är du en del av elevhälsoteamet på olika skolor och bidrar med din kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande... 

Motala kommun, Bildningsförvaltningen

Motala
10 dagar sedan

Skolpsykolog Pedagogiskt centrum

 ...arbeta förebyggande och hälsofrämjande med barn och ungdomar som har det extra utmanande i skolansvärld? Då ska du söka tjänsten som skolpsykolog hos oss på pedagogiskt centrumPedagogiskt centrum är en gemensam resurs för grundskoleorganisationen i Eskilstuna kommun. Vårt... 

Eskilstuna kommun

Eskilstuna
2 dagar sedan

Skolpsykolog, Centrala elevhälsan Boden

 ...och skolor i arbetet att främja barn/elevers lärande, hälsa och utveckling. I den centrala elevhälsan arbetar idag skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och skolläkare.Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
9 dagar sedan

Skolpsykolog helårsvikariat

 ...på barn och elever i behov av särskilt stöd. Arbetet i elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande fokus.Vi söker nu en skolpsykolog på ett helårsvikariat för vårt hälsofrämjande arbete i Sollentuna.ArbetsuppgifterSom skolpsykolog samverkar du med skolans... 

Sollentuna kommun

Sollentuna
22 dagar sedan

Skolpsykolog till Höörs kommun

 ...gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation. Nu söker vi engagerad skolpsykolog till Höörs kommun. ARBETSUPPGIFTERElevhälsoarbetet är navet i verksamheterna och ett prioriterat område inom barn- och... 

Höörs kommun

Höör
22 dagar sedan

Skolpsykolog

 ...kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Som skolpsykolog arbetar du inom Barn- och utbildning, I kommunen finns fyra grundskolor; två lågstadieskolor, en mellanstadieskola och en... 

Mullsjö kommun

Mullsjö
10 dagar sedan

Skolpsykolog och specialpedagog till ett centralt skolteam

 ...investera i våra skolor för att bygga en framtid där kunskap, utveckling och framtidstro står i centrum. Nu söker vi dig som är skolpsykolog eller specialpedagog, som vill vara med på vår utvecklingsresa i vårt nystartade skolteam. I teamet blir du en nyckelperson i... 

Tidaholms kommun

Tidaholm
8 dagar sedan

Vikarierande skolpsykolog Rektorsområde Stångby

 ...Vikarierande skolpsykolog Rektorsområde Stångby Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du... 

Skoljobb i barn- och skolförvaltningen

Lund
15 dagar sedan

Skolpsykolog till elevhälsan i Arboga

Är du utbildad psykolog och vill bidra med din kompetens till vårt viktiga arbete inom elevhälsan?Som skolpsykolog i Arboga kommun arbetar du i huvudsak riktat mot grundskolan och tyngdpunkten i uppdraget ligger i att utveckla och implementera skolornas främjande och... 

Arboga kommun

Arboga
26 dagar sedan

Dedicare söker skolpsykolog till Jönköping

 ...Nu söker Dedicare dig som vill arbeta som skolpsykolog i Jönköping. Vi söker dig som vill ha ett flexibelt och utvecklande arbete. Du kommer att arbeta på flera skolor där du kommer utföra sedvanliga skolpsykolog-arbetsuppgifter.  Vi söker dig som vill bidra med din... 

Dedicare Sverige AB

Jönköping
en månad sedan

Psykolog/skolpsykolog till Övertorneå Hälsocentral/Övertorneå Kommun

 ...såväl som primärvårdens patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Vi sökerVi söker dig som legitimerad psykolog/skolpsykolog och som har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi ser även att du har B-körkort och erfarenhet av arbete med digital... 

Region Norrbotten

Luleå
en månad sedan

Socialpedagog

 ...många olika möjligheter till lek och fritidsaktiviteter. Elevhälsoteamet består av, förutom socialpedagog, även skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, två specialpedagoger och skolledningen med rektor och biträdande rektor. De flesta elever har ett annat modersmål,... 

Järfälla kommun, Aspnässkolan

Järfälla
4 dagar sedan

Skolsköterska

 ...en hälsofrämjande skolutveckling. Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam i nära samarbete med rektor, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog/speciallärare. Du ingår också som en del i den centrala skolhälsovården tillsammans med övriga skolsköterskor... 

Habo kommun

Habo
1 dag sedan

School Counsellor

 ...säkerställer att vår verksamhet jobbar i linje med de lagar och riktlinjer som styr skola. Elevhälsoteamet består bl.a. av skolläkare, skolpsykolog, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, socialpedagoger, etc.  Din roll ~... 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Stockholm
1 dag sedan

Administratör till Tallbackaskolan

 ...centrala elevhälsan finns utlokaliserad på skolan och eleverna har tillgång till skolkurator, skolsköterska, 2 specialpedagoger, skolpsykolog och rektorerna.Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och... 

Gällivare kommun

Gällivare
2 dagar sedan

Psykolog i elevhälsan

 ...bredden av vår psykologkompetens och ett fokus på det förebyggande och främjande.Vill du veta mer om hur det är att arbeta som skolpsykolog i Nässjö kommun? Hör av dig till oss eller läs intervjun med en av våra skolpsykologer: Arbetsuppgifter Tjänsten innebär en stor... 

Nässjö kommun

Jönköping
3 dagar sedan

Specialpedagog

 ...studiedagar gemensamma inom hela Stångenäsdistriktet.På skolan arbetar ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska, biträdande rektor samt rektor. Vi har en hög behörighetsgrad bland våra lärare och kompetent personal som har... 

Utbildningsförvaltningen

Lysekil
22 dagar sedan

Skolsköterska, Alunda

 ...ingå i ett elevhälsoteam tillsammans med två specialpedagoger, två skolsköterskor, två kuratorer, studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog. ARBETSUPPGIFTERArbetet innebär att du kommer jobba med förebyggande och hälsofrämjande arbete enligt basprogram baserat på... 

Östhammars kommun

Östhammar
12 dagar sedan

Studiestödshandledare i arabiska

 ...kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt. biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi har tillgång till bibliotekarie i skolans bibliotek.Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete i form av Modellen.... 

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Per Olsskolan

Fagersta
8 dagar sedan

Lärare i SVA

 ...speciallärare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt biträdande rektor och rektor. Vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog.Vi har en proaktiv elevhälsa som arbetar förebyggande, åtgärdande och elevnära med alla berörda runt eleverna.Skolan har... 

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Per Olsskolan

Fagersta
9 dagar sedan

Skolsköterska

 ...väl fungerande medicinsk elevhälsa. Du är en del av skolans elevhälsoteam bestående av kurator, speciallärare, skolledning och skolpsykolog. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa basprogrammet med hälsobesök och vaccinationer, arbeta hälsofrämjande och förebyggande... 

Nykvarns kommun

Nykvarn
17 dagar sedan

Kurator till Ramsdalsskolan

 ...psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, biträdande rektor och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och... 

Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen

Göteborg
2 dagar sedan

Speciallärare/Specialpedagog

 ...kurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog samt. biträdande rektor och rektor. Det finns tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi har tillgång till bibliotekarie i skolans bibliotek.Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete i form av Modellen.... 

Fagersta kommun

Fagersta
9 dagar sedan

Speciallärare till Knappekullaskolan

 ..., anpassningar.• Vara delaktig i pedagogiska utredningar tillsammans med specialpedagog.• Ingå i EHT tillsammans med kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog och rektor.• Undervisa elever i behov av särskilt stöd. • Vara med på samtal med föräldrar till... 

Lerums kommun

Lerum
10 dagar sedan

Kurator till Ängslättskolan

 ...Du blir en del av Ängslättskolan elevhälsoteam bestående av skolledning, skolsköterska, specialpedagoger och speciallärare samt skolpsykolog.Du blir även en del av Ängslättskolan hälsofrämjande team tillsammans med skolans socialpedagog och två fritidspedagoger. I det... 

Malmö kommun

Malmö
12 dagar sedan

Skolkurator till Rösjöskolan

 ...Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som består av rektor, tre biträdande rektorer, fyra speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och beteendeanalytiker som tillsammans utifrån profession samverkar för att tillsammans arbeta skapa hållbara elever, där rätt stöd... 

Sollentuna kommun

Sollentuna
9 dagar sedan

Skolsköterska till bästa Kvarnbyskolan

 ...centralt i Rinkeby och har nära till Järvafältets grönområden.Kvarnbyskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog och skolsköterska.ArbetsbeskrivningUppdraget innebär att utföra elevhälsans medicinska insatser... 

Stockholms kommun

Stockholm
3 dagar sedan

Skolkurator till Luleå gymnasieskola

 ...av flera kvarter. Elevhälsan är lokalt placerad och består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Det finns även en skolpsykolog som arbetar för hela gymnasieskolan. Vikariatet som skolkurator kommer att placeras vid ett av våra kvarter. Vi erbjuder en... 

Luleå kommun - Socialförvaltningen

Luleå
15 dagar sedan

Skolsköterska till Djurgårdsskolan

 ...för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Vi har ett stort elevhälsoteam som består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykolog, specialpedagog, SYV och skolledning. Vårt elevhälsoarbete är välutvecklat med bra strukturer. Här på Djurgårdsskolan har du... 

Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Eskilstuna
15 dagar sedan

Skolsköterska på Erikslundskolan

 ...med närhet till Viskan, Rya åsar, Almenäs och Öresjö.Du är en del av skolans elevhälsoteam som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolsköterska. Du har ett nära samarbete med skolläkaren. Under ditt första år som skolsköterska får du stöd... 

Borås Stad

Borås
3 dagar sedan