Villkor för tjänsten

1. Generella bestämmelser

1.1. Jooble (hädanefter - Företaget) erbjuder dig tjänster (hädanefter - Tjänster) för icke-kommersiellt bruk av sidan https://se.jooble.org (hädanefter - Sidan) i enlighet med dessa Villkor. Det kommersiella nyttjandet av Sidan (inklusive hantering av reklamkampanjer) regleras av andra avtal som görs direkt med mottagaren av dessa tjänster.

1.2. Besök på Sidan samt nyttjande av informationen som lagras på den innebär att besökaren samtycker till dessa villkor. Du bör ej använda Tjänsten om du inte accepterar villkoren.

1.3. Du bör inte använda Tjänsten om det är förbjudet enligt lagarna i det land du är bosatt eller i området där du befinner dig när du använder Tjänsten.

1.4. Jooble kan komma att ändra dessa villkor utan förvarning. Den senaste versionen av dessa villkor finns alltid tillgänglig på adressen https://se.jooble.org/info/terms. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att villkoren har ändrats tolkas det som att du samtycker till de nya villkoren.

2. Begränsning av ansvar

Du förstår och accepterar att:

2.1. Informationen på Sidan tillhandahålls "as-is", du använder Sidan på egen risk, utan någon garanti att informationen är korrekt. Företaget kan ej ställas till svars för några som helst konsekvenser rörande hur informationen på Sidan kommer till användning.

2.2.Företaget garanterar inte:

 • att informationen på Sidan överensstämmer med syftet med ditt besök;
 • Sidans oavbrutna drift;
 • Sidans felfria drift.

2.3. Allt innehåll (text, grafik, ljud eller video) som postas för allmän beskådan är upphovsmakarens ansvar.

2.4. Sidan kan innehålla länkar till andra webbsidor som hör till andra individer och juridiska personer. Du bekräftar och erkänner att Företaget kan ej hållas ansvarigt för tillgängligheten eller innehållet i dessa objekt och ej heller stå till svars för konsekvenserna vid användandet av sådan information.

2.5. Företaget kan ej hållas ansvarigt för riktigheten i informationen som presenteras på Sidan och förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra i materialet som ligger uppe på Sidan.

2.6. Företaget gör regelbundet ändringar i hur dess Tjänster erbjuds. Du samtycker till att Tjänsten kan komma att ändras utan att du meddelas om de kommande ändringarna.

2.7. Jooble kan närsomhelst, tillfälligt eller permanent, upphöra med sina Tjänster utan förvarning.

3. Restriktioner

3.1. Du bekräftar att sidan inte kommer att användas till att posta innehåll som:

 • förolämpar eller kränker rättigheterna hos individer eller organisationer.
 • innehåller faktamässigt felaktig information, ärekränkande information eller information som skadar ett företags rykte.
 • posta i andra personers eller organisationers namn utan att ha rättigheter till att göra så.
 • skyddas av kopieringsskydd, varumärkesskydd eller patent som hör till tredje part.
 • bryter mot lagarna i landet där man är boende eller området man befinner sig i under tiden som tjänsten används.

3.2. Du bekräftar att du inte kommer att begå handlingar som:

 • skadar funktionerna på Företagets utrustning;
 • skadar nyttjandet av Tjänsten för Sidans övriga användare;
 • skadar Företagets utrustning eller data som lagras på denna.

3.3. Du försäkrar att du inte ger ut felaktiga personuppgifter på något av Sidans registreringsformulär (inklusive e-postadresser som du inte har rättigheter att använda).

4. Sekretess

4.1. Joobles Sekretesspolicy är alltid tillgänglig på följande adress: https://se.jooble.org/info/privacy. Detta dokument beskriver villkoren under vilka Jooble lagrar och använder informationen som samlas in.

4.2. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du också Företagets sekretesspolicy.

5. Slutliga bestämmelser

5.1. Ingenting i dessa villkor bör användas som ett kontrakt mellan Företaget och en agentur, samarbete, arbetsrelation eller annat partnerskap som inte specifikt angivits i dessa villkor.

5.2. Du godkänner att Företaget inte ska hållas ansvarigt inför dig eller någon tredje part för överträdelser av dina skyldigheter under dessa villkor. Du är ensamt ansvarig för alla konsekvenser som härrör från sådana överträdelser.


Om du har några frågor angående dessa villkor kan du kontakta oss via ett formulär på vår hemsida eller skriva till oss på följande adress:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317