...tillvara Vi ser, utifrån detta, att vi behöver ta än större omtag om dessa frågor varför vi nu stärker upp organisationen med en utvecklingsledare som kommer arbeta med utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor. Du kommer ha ett nära samarbete med förvaltningens HR-... 

Vänersborgs kommun

Vänersborg
19 dagar sedan
Beskrivning Som utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap ansvarar du för övergripande planering, samordning och uppföljning av socialförvaltningens arbete med kris och beredskap. Du kommer arbeta på socialförvaltningens avdelning Kvalitet och utveckling, som är... 

Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Kvalitet och utveck...

Vänersborg
18 dagar sedan