Löner för Php developer

1 600 €

Lägsta

1 600 €

Högsta

1 600 €

Hur mycket tjänar man som Php developer i Sverige?

Om vi tittar på lönestatistik för Php developer i Sverige från och med 15 maj 2024, tjänar den representerade anställda 19 200 €. Mer exakt är lönen 1 600 € per månad, 400 € per vecka eller 10 € per timme. Vi har gjort en grundlig undersökning av arbetsmarknaden för detta yrke och tagit fram medelvärden. Lönerna kan variera beroende på var du är anställd. i genomsnitt är den lägsta årslönen 19 200 € och den högsta årslönen 19 200 €.

Behöver du löneuppgifter för undersökningar?

Kontakta vårt team och be om att få all information.*

Vanliga frågor om löner för Php developer i Sverige

Vilken är den högsta lönen för Php developer i Sverige?

Den högsta lönen för Php developer i Sverige beror på flera faktorer. Enligt vår forskning kan den här typen av specialister i Sverige tjäna upp till 19 200 € per år.

Vilken är den lägsta lönen för Php developer i Sverige?

Enligt vår forskning är minimilönen för denna tjänst i Sverige 1 600 €. Lönerna varierar beroende på antalet års yrkeserfarenhet och utbildningsnivå.

Hur mycket pengar kan jag tjäna som Php developer per månad i Sverige?

Den genomsnittliga månadsinkomsten för denna tjänst i Sverige varierar beroende på erfarenhet, kvalifikationer och andra faktorer. Du kan förvänta dig att tjäna ungefär 1 600 € per månad.

Hur mycket pengar kan jag tjäna som Php developer per timme i Sverige?

I genomsnitt tjänar dessa specialister i Sverige ungefär 10 € per timme. Men siffran varierar beroende på specifik erfarenhet och färdighet för Php developer.

Var kommer dessa data från?

För att sammanställa aktuell statistisk information har vi undersökt 1 faktiska löner och reallöner i hela landet. Dessutom finns det 7131 befintliga lediga tjänster på Jooble. Löneuppskattningar har sammanställts med aktuella och detaljerade data om lönenivåer från de aktuella jobbannonserna.

* Obs! Alla löner är uppskattningar som baseras på bidrag från tredje part till Jooble, inklusive externa länkar, webbplatser och tjänster. Minimilönen kan skilja sig beroende på bransch.