...driva och leda projekteringsarbete av samhällskritisk infrastruktur så som ny- och ombyggnader av anläggningar inom reningsverk, vattenverk och biogas. Du kommer arbeta i projektgrupper som medverkar i anbudskedet, för- och detaljprojektering, men också följer projektet... 

TOBLOR Consulting

Malmö
11 dagar sedan
 ...reservoarer. Avdelningen ansvarar för såväl förnyelseplanering som rörnätsförbättringar. Här ligger även ansvaret för Bulltofta vattenverk. Entreprenadenheten arbetar i huvudsak med entreprenadarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet samt serviceåtgärder i anslutning... 

VA SYD

Malmö
12 dagar sedan
 ...sin bransch? Då kan detta vara rätt utmaning för dig! Rent vatten, porlande friskt ur kranen – klimatsmart och hälsosamt! Ett vattenverk eller reningsverk är en viktig infrastruktursatsning som säkerställer vår viktigaste naturtillgång – rent vatten. Biogas är ett förnybart... 
Malmö
en månad sedan
 ...Sverige.  Rollen I rollen som ledande maskinprojektör kommer du att arbeta i uppdrag kopplat till VA-anläggningar, så som vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Du kommer att bli en viktig del i vår satsning på att förstärka vår projektverksamhet. Detta... 
Malmö
25 dagar sedan