...du din tid som konsult i uppdrag parallellt med din chefsroll. Du kommer jobba nära och i tätt samarbete med våra tre andra enhetschefer på vårt kontor i Malmö.  Om dig Du har en bakgrund av att själv ha jobbat som utvecklare och kanske har du tidigare... 

NEXER GROUP

Malmö
13 dagar sedan
 ...ansvarsområdet ingår de formella rollerna säkerhetsskyddschef och säkerhetschef. Inom staben finns i nuläget två enheter, två enhetschefer och cirka 20 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Koncernstaben för säkerhet och beredskap ska i linje med Koncernkontorets... 

Region Skåne, Koncernkontoret

Malmö
10 dagar sedan
 ...verksamhetschef för verksamhetsområde Service och Support och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Tillsammans med övriga enhetschefer och nyckelpersoner utvecklar och driver du verksamheten samt ser samarbets- och utvecklingsmöjligheter med andra funktioner, verksamheter... 

Region Skåne, Digitalisering IT och MT

Malmö
12 dagar sedan
 ...arbetsspecialist, läkare, peer support, undersköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, medicinsk sekreterare och enhetschefer. Idag har vi två peer supporter anställda, vår vision är att kunna ha fem så att vi har en god bemanning till alla team. Vi... 

Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Malmö
5 dagar sedan
 ...du en nyckelroll i att bygga samarbeten både inom och utanför enheten. Du ingår även i närledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer, enhetsansvariga läkare, områdeschef och sektionschef, där vi tillsammans driver operativa frågor både uppåt och neråt i linjen... 

REGION SKÅNE

Malmö
12 dagar sedan
 ...med kompetens inom: ~ Våld i nära relation ~ Familjehem ~ Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ~1:e socialsekreterare och enhetschefer Kvalifikationer Du har en Socionomexamen och minst 3 års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och... 

Cura Nord bemanning rekrytering AB

Malmö
13 dagar sedan
 ...den verksamhet det berör som möjligt. Du leder tillsammans med områdeschefer i obstetrik och gynekologi/administration liksom med enhetschefer, enhetsansvariga läkare samt sektionschefer som är medicinskt ansvariga och chefer över läkare. I din stab ingår... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Malmö
8 dagar sedan
 ...förändringsfas och utvecklas tillsammans med Koncernkontorets uppdrag och övriga verksamheter. Du leder genom två områdeschefer och fyra enhetschefer. Ditt ansvar är brett och kan delas in i nedanstående övergripande delar: Som biträdande förvaltningschef biträder du... 

Region Skåne, Koncernkontoret

Malmö
13 dagar sedan
 ...inom Mobila team och specialiserad palliativ vård och bidrar där till ett helhetsperspektiv. Du leder din del av verksamheten via enhetschefer, medicinsk rådgivare, medicinskt ansvariga läkare och medarbetare. Du är även närmste chef för läkarna inom området. Till stöd i... 

Region Skåne, Primärvården

Malmö
7 dagar sedan
 ...gemensamma strukturer och förhållningssätt. Perspektivet är verksamhetsövergripande och innebär att leda genom nio underställda enhetschefer och ge dem förutsättningar att utföra sina respektive enhetsuppdrag och säkerställa kontinuerlig verksamhetsutveckling inom... 

People Impact

Malmö
2 månader sedan
 ...genom en mångfasetterad roll. Som Resurschef supporterar du dina chefskollegor med huvudfokus på vardagligt operativt stöd till enhetschefer. I samråd med chefer och övriga medarbetare kommer du följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, medverkan i det löpande... 

Svedala kommun

Svedala
19 dagar sedan
 ...kvalitetsregister. Du kommer att vara en viktig del i samarbetet med kollegorna i B.R.O-verksamheten, anhöriga/närstående, biståndshandläggare, enhetschefer och externa kontakter såsom regionen och privata vårdgivare. Vi är ett trevligt och erfaret gäng som hjälper och stöttar... 

Skurups kommun, BRO

Skurup
4 dagar sedan
 ...kring beslut, uppsatta mål och arbetssätt. Som enhetschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och tillsammans med övriga enhetschefer är du underställd verksamhetschefen. Som enhetschef har du tillgång till administrativt stöd såsom HR och ekonomi. Gemensamt... 

Region Skåne, Medicinsk service

Lund
7 dagar sedan
 ...onkologi och strålningsfysik. ARBETSUPPGIFTER Område strålbehandling och strålningsfysik innehåller sex enheter med tillhörande enhetschefer samt ett ytterligare chefsstöd. Vi erbjuder en självständig tjänst där du arbetar som ett personal- och löneadministrativt stöd... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Lund
4 dagar sedan
 ...övergångsleda avdelningen tills en permanent chef är på plats. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Stödja och vara sparringpartner till enhetschefer inom avdelningen. Övervaka och dokumentera implementeringen av den nya organisationsstrukturen. Genomföra analyser av... 

Sway Sourcing

Lund
22 timmar sedan
 ...analyser och nya IT-system kopplat till våra analyser. VO klinisk kemi och farmakologi organiserat i enheter och processer, med enhetschefer och processledare i nära samarbete. Specialenhet 1 i Lund utför bland annat analyser inom områdena steroider, cancermarkörer,... 

Region Skåne, Medicinsk service

Lund
5 dagar sedan
 ...engagerat arbetsklimat med fokus på kompetensutveckling och värdegrund • samarbeta med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer inom Rehabenheten, Äldreomsorgen och Funktionsnedsättning. • samarbeta med den regionala primärvården, ett samarbete som är en... 

Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten

Eslöv
1 dag sedan
 ...ledarskap kännetecknas av en förmåga att se sammanhang och att skapa delaktighet. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga enhetschefer samt många samverkanskontakter både internt i kommunen och med externa parter vilket bland annat kräver att du är bra på att bygga... 

Sektor Arbetsliv och fritid, Individ- och familjeomsorg, Vux...

Kävlinge
18 dagar sedan
 ...inom verksamhetsområdet är: Datacenter, Datakommunikation och Telefoni, Digital arbetsplats, och IT-säkerhet. På enheterna arbetar enhetschefer, systemansvariga, plattformsansvariga, säkerhetsansvariga, systemspecialister, arkitekter, leveransansvariga och processledare... 

Region Skåne, Digitalisering IT och MT

Lund
4 dagar sedan
 ...social kompetens i både interna och externa kontakter. Du arbetar proaktivt med stöd och service för att avlasta både verksamhet, enhetschefer och biträdande verksamhetschef. Arbetsuppgifterna består i förberedelse att, skicka kallelser, skriva protokoll och följa upp... 

REGION SKÅNE

Lund
12 dagar sedan
 ...somatik och korttid. Verksamheten har också en dagverksamhet. Vi satsar på det nära ledarskapet vilket innebär att vi har tre enhetschefer på plats. En av dessa har ansvar för korttiden och sjuksköterskeorganisationen. Det finns även en medicinsk ansvarig... 

Vellinge kommun

Vellinge
18 dagar sedan
 ...området finns ett resursteam med socialpedagoger, arbetsterapeuter och fysioterapeut. Områdets ledning består av områdeschef, 10 enhetschefer, två verksamhetsutvecklare samt tre administratörer. Landskrona stads politiker har beslutat att verkställande verksamheter... 

Landskrona kommun

Landskrona
14 dagar sedan
 ...nyckelperson för ledningen och utvecklingen av Lasarettet Trelleborg. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer och enhetsansvariga läkare. Du har budget- och personalansvar för cirka 50 medarbetare och rapporterar till verksamhetschefen.... 

REGION SKÅNE

Trelleborg
12 dagar sedan