...upphandling, lokaler samt intern service. Avdelningen ansvarar även för Tullverkets miljöledningssystem. Avdelningen består av ett ledningsstöd, tre nationella enheter och har ca 55 anställda. Enheten för verksamhetsservice består av ca. 30 medarbetare som har sin... 

TULLVERKET

Göteborg
8 dagar sedan
 ...en gemensam administration, som ansvarar för studie-, forsknings-, ekonomi – och personaladministration och kommunikation samt ledningsstöd. Institutionen har totalt ca 70 medarbetare varav åtta arbetar med den gemensamma administrationen vid institutionen. Inom utbildningsadministrationen... 

Göteborgs universitet

Göteborg
6 dagar sedan
 ...har en gemensam administration, som ansvarar för studie-, forsknings-, ekonomi – och personaladministration, kommunikation samt ledningsstöd. Institutionen har ca 70 medarbetare varav åtta arbetar med den gemensamma administrationen. Inom studieadministrationen finns idag... 

Göteborgs universitet

Göteborg
9 dagar sedan
 ...fokus. Du kommer även att ha en viktig och delvis operativ roll i portföljens förvaltning och utveckling. Programingenjörerna är ledningsstöd till Programledarna och stöttar projekt och program i de behov som uppstår. Portföljförvaltningens uppdrag är att förvalta och... 

Vattenfall AB

Göteborg
28 dagar sedan