Search Results: 47 lediga tjänster

 ...Sparbank, om sparbanksidén och hur vi får den att leva i Ulricehamnsbygden på  Till Sparbanken i Ulricehamn söker vi nu ett ledningsstöd. Ditt uppdrag Som bankens ledningsstöd har du en central roll för att bevaka och säkerställa att banken är compliant med... 

Ulricehamns Sparbank

Ulricehamn
19 dagar sedan
 ...vara delaktig och påverka. Förvaltningens kontor ligger på Kaplansbacken på Kungsholmen. Välkommen till oss Avdelningen för ledningsstöd och IT ansvarar för funktionerna HR, kommunikation, nämndkansli, IT, registratur och administration. Avdelningen och... 

Stockholms kommun

Stockholm
2 dagar sedan
 ...för områdena inköp och upphandling, lokaler, intern service samt för Tullverkets miljöledningssystem. Avdelningen består av ett ledningsstöd, tre nationella enheter och har cirka 55 medarbetare. Enheten för verksamhetsservice består av cirka 30 medarbetare som har sin... 

Tullverket

Stockholm
17 dagar sedan
 ...universitetet har en stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap. Fakultetskansliet ger kvalificerat ledningsstöd till fakultetsledningarna och ansvarar för universitetets systematiska kvalitetsarbete. På avdelningen finns även... 

Örebro Universitet

Örebro
15 dagar sedan
 ...upphandling samt kvalité. Avdelningen ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen omvärldsbevakar inom ansvarsområdena... 

Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen

Göteborg
7 dagar sedan
 ...- och verksamhetsstyrning, ekonomiadministration, inköp- och upphandling, personaladministration, lokaler, bidragshantering och ledningsstöd. Som operativ inköpare tillhör man ett team med olika roller inom inköp och upphandling. Då myndigheten finns inom stora delar... 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Stockholm
7 dagar sedan
 ...-tal medarbetare; HR-partners, HR-utvecklare, HR-koordinator samt två gruppledare. Arbetet handlar om att vara ett kvalificerat ledningsstöd i omställningsarbete och bidra till att Svenska kyrkans nationella kyrkokansli är en attraktiv arbetsgivare. I rollen arbetar... 

Signera Rekrytering

Uppsala
7 dagar sedan
 ...aktiviteter och tar ansvar för att leverera specifika avdelningsprocesser/program. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:  Lokalt ledningsstöd Super User i diverse system, exempelvis HiNext, Fieldglass och E-time HR/HSE Admin Kontakt för företagshälsovården... 

Lernia bemanning

Oskarshamn
22 dagar sedan
 ...eller motsvarande utbildning. Erfarenhet av minst tre års kvalificerat och självständigt administrativt arbete, som till exempel ledningsstöd och ärendehandläggning, är ett krav för anställningen. Vi vill även att du har erfarenhet av att medverka i arbete med att... 

Linköpings Universitet

Linköping
7 dagar sedan
 ...Forsknings- och innovationskontoret har 35 medarbetare organiserade i fyra övergripande ansvarsområden - forskningsstöd, affärsjuridik, ledningsstöd samt innovation & nyttiggörande.  Vår vision är att leverera forskningsstöd i världsklass och att vara ett föredöme och en... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
12 dagar sedan
 ...regionledningsförvaltningen och område stöd och samordning. Inom verksamheten finns förutom diariets registratorer och huvudregistrator, även operativt ledningsstöd, regionsekretrare och nämndsekreterare, Verksamheten ansvarar även för processer och förvaltning kopplat till ärende och... 

REGION VÄSTERNORRLAND

Härnösand
6 dagar sedan
 ...grundades 2001, har huvudkontor i Stockholm och har idag 45 medarbetare utspridda över hela landet. Acceptus erbjuder behovsstyrt ledningsstöd ( samt digitala vårdtjänster ( och arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.... 

Acceptus

Sverige
7 dagar sedan
 ..., tv, telefoni och ett utbud av tjänster inom bland annat trygghet och omsorg. Dina framtida arbetsuppgifter I rollen som ledningsstöd ingår traditionella administrativa uppgifter såsom att ge stöd och bistå VD i det dagliga arbetet. Du ska också hantera praktiska... 

Andara Professionals

Stockholm
7 dagar sedan
 ...vara delaktig och påverka. Förvaltningens kontor ligger på Kaplansbacken på Kungsholmen. Välkommen till oss Avdelningen för ledningsstöd och IT ansvarar för funktionerna HR, kommunikation, nämndkansli, IT, registratur och administration. Avdelningen och HR-... 

Stockholms stad, Förskoleförvaltningen, Avdelningen för ledn...

Stockholm
7 dagar sedan
 ...att leverera ett gott stöd som speglar behovet i de olika delarna av universitetets verksamhet. Som avdelningschef utgör du även ledningsstöd till universitetsledningen inom ramen för avdelningens uppdrag. Kvalifikationskrav Universitets- eller högskoleexamen är... 
Uppsala
4 dagar sedan
 ...kansliet på fakultet som står för en samlad expertis i frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor. Vi ser fram emot att välkomna dig till oss! Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär... 

Lunds Universitet

Lund
5 dagar sedan
 ...fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, kansli samt enheten för omvärld och ledningsstöd. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service.... 

Poolia Uppsala AB

Uppsala
7 dagar sedan
 ...Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en flexibel och strukturerad handläggare till vårt ledningsstöd. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten... 

Polismyndigheten

Stockholm
6 dagar sedan
 ...och där Försvarsmakten behöver den. Försörjningsenheten ansvarar också för Försvarsmaktens grafiska produktion. Om avdelningen: Ledningsstöd består av drygt 25 medarbetare och har till huvudsaklig uppgift att stödja Försörjningsenhetens ledning och avdelningar med... 

Försvarsmakten

Arboga
26 dagar sedan
 ...Avdelningen har i uppdrag att ge professionellt stöd till kärnverksamhet, ledning och medarbetare inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, grundutbildnings-, forsknings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler. Läs mer om vår verksamhet här: Om... 

Linköpings Universitet

Linköping
4 dagar sedan