...är en av tre enheter på avdelningen för Bygglov och Miljöskydd, arbetar idag 14...  ...anmälningar. Enheten arbetar även med tillsyn inom plan- och bygglagen samt med bostadsanpassningsbidrag...  ...för tillsyn. ARBETSUPPGIFTER Som bygglovshandläggare med inriktning mot tillsyn på... 

Sigtuna kommun

Sigtuna
15 dagar sedan
 ...att arbeta i nära samarbete med andra bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer...  ...avdelningens uppdrag ligger det att utöva den tillsyn som regleras i Plan- och Bygglagen 2010...  ...finns. Tillsynshandläggare inom Bygglov Arbetsuppgifter Dina... 

Nykvarns kommun

Nykvarn
1 dag sedan
 ...förmedling av all kommunal personal. Malmö Personal söker Bygglovshandläggare för inhyrning till teknisk förvaltning i mellersta Skåne...  ...bygglovsenheter som handlägger ärenden rörande bygglov och tillsyn enl. PBL, strandsskydds dispenser samt bostadsanpassningsbidrag... 

Malmö Personal AB

Landskrona
9 dagar sedan
 ...från Söder. Följ med på vår resa.    Välkommen att utvecklas med oss!   Ditt uppdrag Som junior bygglovshandläggare ansvarar du för handläggning av bygglov och strandskydd samt deltar aktivt i förvaltningens utvecklingsarbete. I tjänsten fattar du självständiga... 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglovsavdelningen, Enhet norra

Haninge
6 dagar sedan
 ...stationer. Du ansvarar för att upprätthålla och förbättra kvalitén på ert område. Förutom att arbeta mot felanmälan så utförs kontinuerlig tillsyn enligt fastställt intervall för att upptäcka vandalism. Till detta uppdrag så letar vi efter personal till området tillsyn av... 

Bemannia

Göteborg
6 dagar sedan
Stadsbyggnadsförvaltningen inom Umeå kommun består av Bygglov, Detaljplanering, Lantmäteri, Miljö- och hälsoskydd samt en stab med stödfunktioner...  ...tillhörande arbetsplatsbesök och tekniska samråd, samt utför tillsyn och ger råd och information till allmänheten. Vi arbetar... 

Umeå kommun, Samhällsbyggnad, Bygglov

Umeå
19 timmar sedan
 ...bygglovsenheten är vi sex stycken medarbetare som är fördelade på tre bygglovshandläggare och tre stycken byggnadsinspektörer. Till vår hjälp har vi...  ...som bygglovshandläggare kommer du jobba med handläggning av bygglov från start till mål, vägleda kommuninvånare i bygglovsfrågor... 

MARIESTADS KOMMUN

Mariestad
en månad sedan
 ...bygglovsenheten är vi sex stycken medarbetare som är fördelade på tre bygglovshandläggare och tre stycken byggnadsinspektörer. Till vår hjälp har vi...  ...som bygglovshandläggare kommer du jobba med handläggning av bygglov från start till mål, vägleda kommuninvånare i bygglovsfrågor... 

Mariestads kommun, Miljö och bygg

Mariestad
15 dagar sedan
 ...varifrån du befinner dig. Utifrån din utbildning och erfarenhet skapar du tillsammans med oss en digital yrkesutbildning till Bygglovshandläggare. Utbildningen skapas vanligtvis i Powerpoint som man sedan skärminspelar samtidigt som man talar in sin text med mikrofon... 

Academy Online International AB

Sverige
en månad sedan
Område bygglov/inspektion/EKR Vill du få möjlighet att göra skillnad för miljön genom att sprida kunskap om hur vi kan minska energianvändningen och klimatpåverkan? Då kan det här vara jobbet för dig! Sök tjänsten som energi- och klimatrådgivare redan idag! På stadsbyggnadsförvaltningen... 

Uppsala kommun

Uppsala
28 dagar sedan
 ...söker dig som vill vara med och bygga framtidens Piteå! Som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör ingår du i Planeringsavdelningen som är en...  ...- och detaljplanering, markfrågor, kultur- och naturvård, bygglov, kartering och geografisk information. Vår arbetsplats ”Stadsporten... 

Piteå Kommun

Piteå
7 dagar sedan
 ...vi Vi söker dig som har kunskap i PBL och miljöbalken. Du kanske idag jobbar som bygglovshandläggare eller i byggbranschen med några års erfarenhet. Hos oss får du handlägga bygglov, bostadsanpassning och strandskyddsärenden och på egen hand genomföra startmöte och... 

Åmåls Kommun

Åmål
16 dagar sedan
 ...naturreservat och sjöar. Avdelningen består av drygt hundra kollegor som jobbar med samhällsplanering, miljö- och klimatarbete, bygglov och tillsyn, mät- och kartuppdrag, utbyggnad av allmän plats samt drift och förvaltning av gator, parker och naturområden. Vi har en... 

Sollentuna kommun

Sollentuna
2 dagar sedan
 ...och här bor cirka 3 800 invånare. Vi ansvarar bland annat för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning, och plan- och bygglagen...  ...såsom miljö- och hälsoskyddstillsyn, värmepumpar, eldstäder, bygglov, energirådgivning, inomhusmiljö och naturvård.... 

Forshaga kommun, Miljö- och byggförvaltningen

Forshaga
7 dagar sedan
 ...ARBETSUPPGIFTER Bygglovavdelningens uppdrag är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser,...  ...vi cirka 120 personer som arbetar med bygglov, genomförande, tillsyn och bostadsanpassning. Hos oss arbetar engagerade medarbetare... 

Göteborgs Stad , Stadsbyggnadsförvaltningen

Göteborg
6 dagar sedan
 ...totalt 44 tjänstepersoner fördelat på fyra avdelningar; miljö, bygglov, plan- och karta samt administration- och utveckling. Förvaltningen...  ...myndighetsutövning inom fysisk planering, bygglovsprövning, tillsyn, miljö- och hälsoskydd samt kart- och mätverksamhet. Som... 

Tanums kommun

Tanums kommun
3 dagar sedan
 ...som stadsutvecklingschef innebär att du är chef över enheterna bygglov, exploatering, plan- och geodata samt projektledning- och bygg....  ...människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Vi har ansvar för tillsyn av livsmedelshantering, inomhusmiljö och miljöfarliga... 

Solna kommun

Solna
13 dagar sedan
 ...myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus. Vi söker nu en...  ...och här arbetar totalt 38 medarbetare med bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll. På... 

Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen

Alingsås
16 dagar sedan
 ...medarbetare. Vi hanterar frågor som rör samhällsutveckling; exempelvis bygglov och samhällsplanering samt frågor om miljö- och hälsoskydd, alkohol och tobak. I detta arbete ingår bland annat tillsyn och tillståndsprövning. Kommunen har en fristående nämnd (miljö- och byggnämnden... 

Strömsunds kommun, Miljö- och ­byggavdelning

Strömsund
1 dag sedan
 ...myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus. Vi söker nu en...  ...och här arbetar totalt 38 medarbetare med bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll. Vill... 

Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen

Alingsås
16 dagar sedan
 ...personalens förmåner. Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen är organisatoriskt en egen förvaltning där personalen handlägger bygglov, utför tillsyn enligt bl.a. LBE och LSO samt jobbar med frågor inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden åt miljö-, bygg-... 

Gällivare Kommun

Gällivare
21 dagar sedan
 ...myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus. Bygg- och...  ...miljöavdelningen arbetar totalt cirka 38 medarbetare med bland annat bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll. ARBETSUPPGIFTER... 

Alingsås kommun

Alingsås
8 dagar sedan
 ...rollen som Miljö- och hälsoskyddsinspektör utför du prövning och tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle....  ...Avdelningen består av 11 medarbetare och en chef, och arbetar främst med bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn, alkohol och tobakshandläggning... 

Eda kommun

Eda kommun
2 dagar sedan
 ...till att vara modiga samhällsbyggare. Du leder och vidareutvecklar arbetet med handläggning av bygglov, bostadsanpassningsbidrag, parkeringstillstånd, energirådgivning, tillsyn enligt PBL och förvaltningens registratur. Enheten är uppdelad i två team med teamledare.... 

Balkefors Ponsiluoma Chefsrekrytering

Sandviken
2 dagar sedan
 ...naturreservat och sjöar. Avdelningen består av drygt hundra kollegor som jobbar med samhällsplanering, miljö- och klimatarbete, bygglov och tillsyn, mät- och kartuppdrag, utbyggnad av allmän plats samt drift och förvaltning av gator, parker och naturområden. Vi har en... 

Sollentuna kommun

Sollentuna
10 dagar sedan
 ...miljö, plan- och bygg samt karta. Samhällsplaneringskontoret ansvarar för kommunens arbete med bland annat fysisk planering, bygglov, tillsyn, miljö- och hälsoskydd samt kart- och mätverksamhet. På miljöenheten arbetar 10 personer med bland annat miljötillsyn, livsmedelskontroll... 

Nässjö kommun

Nässjö
en månad sedan
 ...med flera. Avdelningen består av tre enheter, miljökontoret, bygglov och administration samt kart- och mätenheten. I direkt...  ...innefattar kommunens bygglovshandläggning, företagsrådgivning, tillsyn enligt PBL, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, samt tillhörande... 

Bygglov och administration, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uddevalla
9 dagar sedan
 ...Bygglovsavdelningen tillhör den nya Stadsbyggnadsförvaltningen och har uppdraget att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, tillsyn av ventilationsanläggningar och hissar, tillgänglighetsanpassningar, anmälningspliktiga åtgärder och... 

Göteborgs Stad , Stadsbyggnadsförvaltningen

Göteborg
19 timmar sedan
 ...stadsplanering, markförvaltning, naturvård, exploatering, miljö och hälsa, bygglov och kart/mät/GIS samt samhällsbetalda resor, alltid med den...  .... Miljöenheten är en del av Samhällsbyggnad och jobbar med tillsyn och rådgivning enligt miljöbalken. Vi står inför många... 

Nyköpings kommun

Nyköping
12 dagar sedan
 ...stadsplanering, markförvaltning, naturvård, exploatering, miljö och hälsa, bygglov och kart/mät/GIS samt samhällsbetalda resor, alltid med den...  ...effektiv och kundorienterad handläggningsprocess och genomför tillsyn i vårt myndighetsuppdrag inom områdena bygglov, miljö och... 

Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad

Nyköping
9 dagar sedan