...områdets bedrivs med utgångspunkt från kommunens övergripande mål och visioner för verksamheten och i enlighet med gällande lagstiftning. För...  ...god förmåga att kommunicera skapar du en levande dialog kring vision och uppdrag i vilken alla kommer till tals. Du inspirerar dina... 

Socialtjänstens verksamhet

Vilhelmina
6 dagar sedan