...och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och... 

Mora kommun

Mora
14 dagar sedan
 ...hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen . Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert... 

Region Dalarna

Mora
8 dagar sedan
 ...och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och... 

Mora kommun

Mora
22 dagar sedan
 ...omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! Dina arbetsuppgifter Moras barn och ungdomar är fokus i vårt uppdrag att leda, utveckla och följa upp förvaltningen så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet och med hög... 

Clockwork Bemanning & Rekrytering AB

Mora
12 dagar sedan
 ...och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och... 

Mora kommun

Mora
13 dagar sedan
 ...och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och... 

Mora kommun

Mora
15 dagar sedan
 ...sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, medicinska sekreterare och chef. I våra rymliga nya lokaler tar vi emot familjer där barn och ungdomar uppvisar allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialistvårdens insatser. Vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt och... 

Region Dalarna

Mora
2 dagar sedan
 ...Stor vikt lägg vid personlig lämplighet. Ansökan Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt... 

Region Dalarna

Mora
15 dagar sedan
 ...initiativförmåga och att du är ansvarsfull. Vi vill att du har ett stort intresse och tidigare erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar, till exempel som barnskötare, förskollärare, idrottsledare, barnvakt eller lägerledare.  Arbetsuppgifter Som vikarie på en... 

Mora kommun

Mora
en månad sedan
 ...erbjudande om anställning. Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med... 

Region Dalarna

Mora
6 dagar sedan
 ...hur mycket du vill jobba. Vi söker dig som har en positiv attityd, är en god förebild och en tydlig ledare. Att utbilda barn och ungdomar är en av samhällets viktigaste uppgifter, vilket ställer krav på din kunskap, fantasi och pedagogiska förmåga. Vi vill att du har... 

Mora kommun

Mora
en månad sedan
 ...Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Ansökan Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert... 

REGION DALARNA

Mora
en månad sedan
 ..., grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att ge barn, ungdomar och vuxna en trygg skolgång fylld av lärande! Beskrivning Fritidshemsverksamheten på Alftaskolan F-6 växer då allt fler barn... 

Barn och utbildningsförvaltning, Grundskola

Ovanåker
4 timmar sedanNya
 ..., grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att ge barn, ungdomar och vuxna en trygg skolgång fylld av lärande! Beskrivning Alftaskolan F-6 växer och vi har därför behov av att utöka vårt fantastiska... 

Barn och utbildningsförvaltning, Grundskola

Ovanåker
4 timmar sedanNya
 ...Ansökan Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert,... 

REGION DALARNA

Orsa
1 dag sedan
 ...hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen . Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert... 

Region Dalarna

Orsa
12 dagar sedan
 ...Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Beskrivning Nu söker vi efter en kollega till vårt gäng på IFO vuxen! Enheten består av vuxengruppen med sju... 

Rättviks kommun

Rättvik
2 dagar sedan
 ...Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Beskrivning Biståndsenheten är organiserad under socialförvaltningen, vilken är kommunens största förvaltning och... 

Socialförvaltningen, Myndighet och stöd, Biståndsbedömning

Rättvik
20 dagar sedan
 ...Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Beskrivning Till vår LSS-bostad (9§8 LSS) Höök Olles söker vi nu en ny medarbetare. Verksamheten ligger i... 

Rättviks kommun

Rättvik
8 dagar sedan
 ...som ger stöd i det dagliga arbetet.  Arbetsuppgifter Som socialsekreterare i Barn- och unga-gruppen arbetar du med barn och ungdomar, som av olika anledningar har behov av stöd från socialtjänsten. Du kommer att genomföra utredningar enligt SoL och LVU samt följa... 

Verksamhetsområde Omsorg, Individ och familjeomsorg

Orsa
22 dagar sedan