Search Results

Anläggningssansvarig

 ...arbete från energiproduktion - Erfarenhet från ledarskap och/eller personalansvar - Utbildningsbakgrund motsvarande drift och underhållstekniker - Certifierad Pannoperatör enligt AFS 2017:3 - Erfarenheter och kunskaper inom el- och/eller automationsteknik -... 

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Kalix
3 dagar sedan

Juniora tekniker - Betald utbildning och goda bonusmöjligheter!

Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter samt statliga verk.Eltels affärsområde Smart Grid är verksamt inom elmätning och har vunnit flera ...

MTX Rekrytering Bemanning

Kalix
23 dagar sedan