...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla Kommun, Socialtjänsten

Uddevalla
7 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
9 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Samhällsutveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uddevalla
8 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
24 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
8 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
6 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Enheten för konsumet/budget Skuldråd, Överförmyndare,

Uddevalla
17 timmar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
20 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
8 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
8 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Ekonomienheten socialtjänsten

Uddevalla
12 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Kultur och Fritid,

Uddevalla
2 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
2 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Enheten mot våld i nära relationer ,

Uddevalla
9 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Enheten mot våld i nära relationer ,

Uddevalla
9 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
8 dagar sedan
 ...Assistans AB arbetar med assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS. Kunden är en tonårskille med autism som bor tillsammans med sin familj i en villa i Uddevalla. Du som assistent kommer vara... 

Bärkraft Assistans AB

Uddevalla
en månad sedan
 ..., beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. ARBETSUPPGIFTER Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och... 

Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten

Uddevalla
10 dagar sedan
 ...erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
27 dagar sedan
 ...fritidsprogrammet eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du skall ha minst 3 års erfarenhet utav målgruppen inom LSS, meritande från daglig verksamhet. Du skall även ha minst 3 års erfarenhet utav utmanande beteende och lågaffektivt bemötande. Vidare... 

Trollhättans kommun

Trollhättan
9 dagar sedan
 ...och omsorg - Läs mer om korttidsenhet inom vård och omsorg här. Personlig assistans – Läs mer om personlig assistans här. Boende LSS – Läs mer om boende LSS här. Korttids för barn och ungdomar LSS - Läs mer om korttids för barn och ungdomar LSS här. Daglig... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
2 månader sedan
 ...körkort • God svenska i tal och skrift Meriterande är erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, LSS eller HVB- verksamhet. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du... 

Statens Institutionsstyrelse

Vänersborg
7 dagar sedan
 ...familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden och hemtjänst. Avdelning stöd innefattas av socialpsykiatri och LSS-boenden. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och biståndsenhet. Kommunal primärvård innefattar rehabilitering... 

Välfärdsförvaltningen, Kommunal primärvård, Hemsjukvård

Munkedal
6 dagar sedan
 ...kvalitativ och säker vård och omsorg. Arbete kan ske inom någon av följande områden: ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenhet eller LSS/psykiatri. Arbetstiden är dagtid måndag-fredag. Vi erbjuder dig engagerade kollegor och hög ambition i det sociala arbetet. Vårt... 

Stenungsunds kommun

Stenungsund
12 dagar sedan
 ...verksamhetssystem. Att arbeta inom socialtjänsten innebär att man utifrån arbetsplats utför insatser enligt lagen om särskild service (LSS), vård och omsorgsinsatser, att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du får en god introduktion med bredvidgång,... 

Stenungsunds kommun

Stenungsund
22 dagar sedan
 ...omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Hos... 
Trollhättan
2 dagar sedan
 ...kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet... 

FMF

Ucklum
en månad sedan
 ...aktuella för intervju kommer bli kontaktade. Då hon är minderårig krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. Vid anställning inleds arbetet med introduktion... 

Kooperativet Hand i Hand Ekonomisk Fören

Trollhättan
3 dagar sedan
 ...omsorgstagare i Färgelanda kommun. Arbetet handlar om att ge omsorgstagaren stöd i vardaglig struktur och att i övrigt arbeta enligt beslut i LSS. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt i en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Dubbelbemanning kan... 

Sektor Omsorg, Enheten för stöd och service

Färgelanda
13 dagar sedan
 ...behov, förutsättningar och önskningar. Att arbeta inom socialtjänsten innebär att du utför insatser enligt lagen om särskild service (LSS) eller socialtjänstlagen, vård och omsorgsinsatser samt att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du får en god... 

Stenungsunds kommun

Stenungsund
22 dagar sedan