...gymnasieutbildningen. Kvarteret Hackspetten är ett kvarter av vår gymnasieskola och där finns specialpedagogens arbetsplats. Som specialpedagog är man anställd i gymnasieskolan med placering på någon/några av våra enheter. Denna specialpedagog kommer att ha sin placering... 

Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Luleå
18 timmar sedan
 ...intressen, och vägleder skolpersonal att göra detsamma. Du kommer bli en del av den samlade elevhälsan på skolan som består av specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, samt en skolpsykolog där ni tillsammans arbetar med olika elevärenden. Detta kan innebära... 

Innovitaskolan

Luleå
1 dag sedan
 ...lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor. I ditt dagliga arbete kommer du ha löpande dialog med samordnare, specialpedagog/annan specialist samt lärare på utbildningen. Rollen innebär: • Pedagogiskt arbete med att stötta (1) deltagare i en... 

Jobfind Sverige AB

Luleå
9 timmar sedanNya
 ...sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb? ARBETSUPPGIFTER Som specialpedagog hos oss jobbar du, med fokus på elevernas bästa, med att bygga upp strukturer för ökad måluppfyllelse tillsammans med... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
8 dagar sedan
 ...Speciallärare/Specialpedagog - eller Grundskollärare Vi söker en speciallärare/specialpedagog med läs och skrivinlärning eller en grundskollärare med kunskaper inom specialpedagogik för arbete inom fältet spec, i samarbete med övriga elevhälsan. Mimers Brunn Vittjärv... 

Mimers Vittjärv AB

Boden
9 timmar sedanNya
 ...en nystartad internationell skola, International School of Boden. Stureskolan är organiserad i fyra arbetslag som har varsin specialpedagog knuten till sig. Skolan har ett väl utvecklat lokalt elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska,... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
7 dagar sedan
 ...Brönjaskolan har tre arbetslag organiserade årskursvis och en väl utvecklad och enhetsförankrad elevhälsa. Elevhälsoteamet består av specialpedagog, skollogoped, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och skolsköterska. Brönjaskolan har även ett trygghetsteam bestående av... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
8 dagar sedan
 ...undervisningsgrupper samt en nystartad internationell skola International School of Boden. Vi är organiserade i fyra arbetslag med varsin specialpedagog. Aktuellt just nu på skolan är det fortsatta arbetet med ledarskap i klassrummet och undervisningens kvalitet samt delaktighet... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
1 dag sedan