...intelligenta agenter. Forskargruppen arbetar med nya lösningar för ett flertal verksamhetsfält som trafikledning för domänerna flyg, sjö, tåg samt processkontroll i gruv- och energisektorn. Forskningen görs inom området “hybrid AI” där man utnyttjar både statistiskt... 

Linköpings Universitet

Linköping
16 dagar sedan
 ...målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv... 

Trafikverket

Linköping
19 dagar sedan
Sveriges vackraste arbetsplats söker SAR-samordnare till sjö- och flygräddningsverksamhet Vid sjö- och flygolyckor är det Sjöfartsverket som via avdelningen för Sjö- och flygräddning (SAR) ansvarar för räddningstjänsten i nära samarbete med flera andra aktörer. I... 

Sjöfartsverket

Norrköping
15 dagar sedan
 ...specialistofficersutbildningar: Specialistofficersutbildning (SOU) UNDSÄK Mark / Luft Specialistofficersutbildning (SOU) UNDSÄK Sjö/Amf Specialistofficersutbildning (SOU) MSE Alternativt befattningsutbildning/YBK inom underrättelsetjänst. Tidigare... 

Försvarsmakten

Linköping
14 dagar sedan
 ...största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Kort om avdelning Sjö- och luftfart Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi... 

Sjö och luft, SL Enheten för hållbar utveckling, SL Sektione...

Norrköping
13 dagar sedan