...Biståndsenheten är en verksamhet med två arbetslag, en för gruppen barn och unga och en för gruppen vuxna, dessutom har vi en samordnare inom varje grupp.  Enheten för vuxen består av socialsekreterare som utreder missbruk, socialt stöd, våld i nära relation och sysselsättning... 

Gällivare Kommun

Gällivare
14 dagar sedan
 ...socialförvaltningen, varje verksamhet har en verksamhetschef, en för gruppen barn och unga och en för vuxengruppen, dessutom har man en samordnare inom varje verksamhet. Verksamheten för barn och unga består av socialsekreterare som utreder barn och unga, samt familjerätt,... 

Gällivare kommun

Gällivare
en månad sedan