...förmågehöjande avdelningen arbetar med att utveckla och stärka samhällets samlade förmåga till psykologiskt försvar. I detta ingår att ge stöd till befolkningen, myndigheter, regioner, kommuner, media, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället i övrigt samt verka... 

Myndigheten för psykologiskt försvar

Solna
12 dagar sedan
 ...med fokus på ungdomar och klienter.  Hos oss kommer du att ha varierande och intressanta arbetsdagar där du bland annat genom råd och stöd ser till att SiS följer dataskyddslagstiftningen. En viktig del kommer också vara att sprida kunskap i organisationen, bland annat... 
Solna
18 dagar sedan
 ...december. I uppdraget ingår att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för riskhantering, ledning och intern styrning och kontroll samt att ge råd och stöd till generaldirektören. Låter det intressant? Tveka inte på att skicka in din ansökan!... 

Randstad

Solna
6 dagar sedan
 ...ett starkt fokus på psykosocial omvårdnad. Hos oss får du extra stöd av avdelningens kliniska omvårdnadsledare som har lång onkologisk...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

REGION STOCKHOLM

Solna
3 dagar sedan
 ...Infrastrukturenheten Enheten arbetar med underliggande infrastruktur, stöd och service. Vi ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och...  ...inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering... 

Diskrimineringsombudsmannen

Solna
5 dagar sedan
 ...myndighetsövergripande med att diskutera och identifiera behov, ge råd om val av studiedesign, lämpliga metoder för olika ämnesområden...  ...enkätkonstruktion och hälsoekonomi, samt metodutveckling inom detta. Enheten ger stöd vid planering av samt utför statistik- och analysprojekt. Hur... 

Folkhälsomyndigheten

Solna
14 dagar sedan
 ...akutsjukvård simulatorträning i akut omhändertagande (ABCDE) och stöd för vidareutbildning personlig introduktion på minst fyra veckor...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

REGION STOCKHOLM

Solna
4 dagar sedan
 ...och rapportera underlag till ledning och andra intressenter • ge stöd till myndighetsledningen i frågor inom ditt ansvarsområde • vara...  ...förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för... 

Diskrimineringsombudsmannen

Solna
5 dagar sedan
 ...lyckas med sitt uppdrag. Hos oss kommer du att få kontinuerligt stöd från våra erfarna sjuksköterskor. som nyexaminerad...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra... 

Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxkirurgi Solna

Solna
18 dagar sedan
 ...insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk... 

Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsenheten, Öppenvård Min...

Solna
4 dagar sedan
 ...att tillsammans med den pedagogiska personalen arbeta förebyggande och främjande för att stärka individer och grupper samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar. Vid behov kan du även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala... 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Solna
10 dagar sedan
 ...dag utifrån var och ens tycke och smak. Vi är för andra året i rad nominerade till kvalitetspriset och gå gärna in på östragionge.se...  ...Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.  Vi tror att du: - lockas av ett... 

Vardaga

Solna
2 månader sedan
 ...princip samtliga terapiområden och i tjänsten ingår att erbjuda stöd, rådgivning och vägledning till samtliga sjukvårdsenheter inom regionen...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

Karolinska Universitetssjukhuset, FoUU Stab, Sektion Forskni...

Solna
5 dagar sedan
 ...akutsjukvård simulatorträning i akut omhändertagande (ABCDE) och stöd för vidareutbildning personlig introduktion på minst fyra...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra... 

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna
2 dagar sedan
 ...vår unika kombination av erfarenhet och expertis erbjuder vi en rad varierande tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara...  ...beaktas och bidra med finansiell expertis och analytiskt stöd. Utföra kvalitetskontroller av finansiella rapporteringsdata.... 

PrimeComp

Solna
en månad sedan
 ...uppdraget ingår att ge chefer och medarbetare praktiskt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor, så som intern och extern kommunikation,...  ...inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering... 

Diskrimineringsombudsmannen

Solna
26 dagar sedan
 ...bygga upp din egna kundportfölj och ska även förvalta dina egna kunder. Du sammanställer och följer upp affärsplaner och mål, ger råd och stöd till kunder i deras dagliga verksamhet och samarbetar med andra avdelningar inom företaget för att leverera den bästa möjliga... 

We Quest

Solna
2 månader sedan
 ...arbete. Omvårdnadsspecialisten finns sen tillgänglig för bedside stöd, administrativt stöd, samt finns som stöd vid komplexa situationer...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna
4 dagar sedan
 ...kolorektalkirurgi? Värdesätter du en strukturerad arbetsplats, där du får stöd och samtidigt har kul tillsammans med härliga kollegor? Sök då...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna
17 dagar sedan
 ...redovisningsenhet med ekonomer och ekonomiassistenter. Controllern agerar som stöd och kravställare till ett antal institutionschefer eller...  ...för resterande institutioner och avdelningar återfinns även en rad andra olika funktioner och medarbetare på sektionen. Schematiskt... 

Statens institutionsstyrelse

Solna
5 dagar sedan
 ...och familj. I rollen som sjuksköterska kommer du vara ett viktigt stöd för det sjuka barnet och dess anhöriga i kris. En god...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

REGION STOCKHOLM

Solna
21 dagar sedan
 ...princip samtliga terapiområden och i tjänsten ingår att erbjuda stöd, rådgivning och vägledning till samtliga sjukvårdsenheter inom regionen...  ...med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och... 

Karolinska Universitetssjukhuset

Solna
2 dagar sedan
 ...säkerhetsklassat arbete enligt branschstandard och förutsätter godkänd läkarundersökning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 2019:112) om hälsoundersökningar och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg. Vad vi... 

Stadler Service Sweden AB

Solna
17 dagar sedan
 ...Integrationsutvecklare blir du en nyckelperson i utvecklingen och underhållet av integrationslösningar som kopplar samman vår plattform med en rad externa datakällor. Du kommer att befinna dig i hjärtat av den finansiella teknologins framkant, där ditt arbete direkt påverkar våra... 

Jobbs On Sweden AB

Solna
11 dagar sedan
 ...bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Läs gärna mer... 

REGION STOCKHOLM

Solna
13 dagar sedan
 ...bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Läs gärna mer... 

REGION STOCKHOLM

Solna
12 dagar sedan
 ...trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.  Vi är omkring hundra... 

Diskrimineringsombudsmannen

Solna
7 dagar sedan
 ...bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner. Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Läs gärna mer... 

REGION STOCKHOLM

Solna
14 dagar sedan
 ...säkerhetsklassat arbete enligt branschstandard och förutsätter godkänd läkarundersökning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 2019:112) om hälsoundersökningar och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg. Arbetet som... 

Stadler Service Sweden AB

Solna
15 dagar sedan
 ...forskning och evidens och på så sätt vara med och påverka och utveckla verksamheten.Du har en viktig roll i att leda vårt aktivitets-råd där samtliga aktivitetsombud från enheterna deltar. Där planerar vi gemensamma högtider, musikarrangemang och aktiviteter. Sedan stöttar... 

Vardaga

Solna
15 dagar sedan