...ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för...  ...till ett bättre liv? Vi utvecklar område barn och söker nu socialsekreterare med inriktning säkerhetsplanering enligt Signs of Safety I... 

Social- och äldreförvaltningen, IOF, Andra linjens socialtjä...

Haninge
9 dagar sedan
 ...skapar förutsättningar för ett nära ledarskap och där du som socialsekreterare kan få stöd och vägledning i ditt arbete. På enheten finns också...  ...till ekonomiskt bistånd samt att utreda, fatta beslut och ge råd- och stöd för att den enskilde ska komma vidare till egen försörjning... 

Social- och äldreförvaltningen, Arbete och försörjning, Ekon...

Haninge
6 dagar sedan
 ...hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med...  ...Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda...  ...unga samt för vuxna. Ditt uppdrag Som socialsekreterare i mottagningsteamet är ditt huvudsakliga... 

Haninge kommun

Haninge
16 dagar sedan
 ...ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för...  ...utredningsgrupperna samt familjehemsvården, en riktad senior socialsekreterare. Stöd finns också genom specialistsocionomer, SIP-samordnare,... 

Haninge kommun

Haninge
14 dagar sedan
 ...hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med...  ...både intern och externt. Vi söker nu en socialsekreterare för en tillsvidareanställning. Ditt uppdrag...  ...fatta beslut, verkställa beslut och erbjuda råd-, och stödinsatser. Det är viktigt att... 

Haninge kommun

Haninge
29 dagar sedan
 ...resurs till myndighetssidan inom område Barn. Vi söker nu erfarna socialsekreterare som tillsammans med oss vill utmanas och vara med i vår...  ...år innebär att du utreder barn och ungas behov av skydd och stöd samt handlägger eventuella rättsprocesser Dina kvalifikationer... 

Haninge kommun

Haninge
7 dagar sedan
 ...arbetet. Du kommer att få uppdrag och arbeta tillsammans med socialsekreterare och biståndsbedömare för att uppnå det målet. Tillsammans med...  ...utifrån upphandling efterlevs såsom avsteg och avrop · Bistå med stöd till handläggarna utifrån kvalitetskrav på utförandet ·... 

Social- och äldreförvaltningen, Individ och familjeomsorg

Haninge
3 dagar sedan
 ...ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för...  ...vår kvalitet och skapa förutsättningar till att du som socialsekreterare har möjlighet att använda din kompetens resurseffektivt och med... 

Social- och äldreförvaltningen, IOF, Andra linjens socialtjä...

Haninge
16 dagar sedan
 ...ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för...  .... Det tredje området planeras bli en resurspool med socialsekreterare som kommer ärendehandledas av den chef där de har uppdrag. Du... 

Social- och äldreförvaltningen, Andra linjens socialtjänst b...

Haninge
9 dagar sedan
 ...försöker alltid säkerställa att vi arbetar utifrån nya rön och aktuella metoder. På vår mottagning tar vi emot för bedömningar, stöd och råd samt psykologisk behandling. Vi har grupper och föreläsningar med varierande innehåll. Vidare arbetar vi, enligt... 

Praktikertjänst

Haninge
29 dagar sedan
 ...service och myndighetsutövning. I din roll förutsätts att du är trygg, positiv och pedagogisk i din kommunikation och trivs med att ge råd och vägledning likväl som att du kan ta på dig myndighetsrollen när det behövs. I rollen som myndighetsperson är det viktigt att vara... 

Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund

Haninge
1 dag sedan
 ...upp det egna teamet. Det nya teamet kommer bestå av fyra behandlare samt en gruppledare..Teamet kommer erbjuda stöd i form av föräldragrupper och råd- och stödsamtal för familjer samt stöd till barn/ungdomar i barngrupper och genom samtal. Ett stort fokus kommer även... 

Södertälje kommun

Södertälje, Södertälje kommun
8 dagar sedan
 ...sociala ansvaret är en viktig och integrerad del hos oss. Till följd av detta donerar vi en del av företagets globala vinster till en rad välgörenhetsorganisationer. Våra CSR-partners inkluderar Bl.a Tree Foundation, United World School och Homeless Fund. _____________... 

Changegroup Sweden AB

Haninge
17 dagar sedan
 ...utveckling. Arbetsbeskrivning Vi söker en strategisk och utvecklingsorienterad avdelningschef som vill vara med och leda avdelningen stöd och utveckling. Avdelningen har ett brett ansvarsområde och ansvarar för stöd till nämnd, myndighet och ledningsfunktion såsom... 

Sollentuna kommun

Sollentuna
6 dagar sedan
 ...konfliktförebyggande och fredsbyggande förvaltar, utvecklar och tillämpar vi FBA:s expertis och policy inom fred och säkerhet. På enheten för stöd till fredsprocesser omsätter vi detta uppdrag i direkt rådgivning till parter i avgörande skeden av internationella freds- och... 

Folke Bernadotteakademin

Stockholm
3 dagar sedan
Personlig assistent - English speakers also welcome to apply Jag söker nya goda krafter till min assistans. Jag söker dig som vill och kan arbeta längre arbetspass på 24 tim, 07.00-07.00. Mina ordinarie assistenter ska ha semester i sommar och jag söker dig som är intresserad...

Stil Assistans AB

Stockholm
21 dagar sedan
 ...arbetsuppgifter.  Om mottagningsgruppen Mottaget består av fyra socialsekreterare och tillhör familjeenheten. Enheten består även av...  ...delaktighet och hjälpsamhet och i det dagliga arbetet har vi stort stöd av varandra och av gruppledare. Vi har ett nära samarbete med... 

Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Familjee...

Stockholm
8 dagar sedan
 ...till komplexa system som uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet. Tjänsten är placerad på avdelningen Amfibie, Stöd och Bas och du blir en del av enheten Plattformsystem. FMV – Försvarets materielverk På FMV är du med och bidrar till att göra... 
Stockholm
8 dagar sedan
Vi söker Dig som har en socionomexamen och som har minst fem års erfarenhet i rollen som familjerättssekreterare för ett uppdrag hos en kommun i Stockholms län. Uppdraget startar i början av juli och pågår under hösten och vintern 2024. Arbetsomfattning; Deltid 50%. Krav...

AB Vårdlänken Bemanning Rekrytering

Stockholm
7 dagar sedan
 ...sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst. Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall... 

Social- och äldreförvaltningen, IOF, Förebyggande barn unga ...

Haninge
14 timmar sedan
 ...individen i centrum. På myndigheten socialpsykiatri arbetar 14 socialsekreterare, 2 avhopparsamordnare/lotsar, 1 administratör, 0,5...  ...som krävs för att hantera inkomna ärenden. Teamet tar mycket stöd av varandra och jobbar tajt tillsammans. I det dagliga arbetet... 

Södertälje kommun

Södertälje, Södertälje kommun
9 dagar sedan
 ...ordna med boende för flyktingar och vi arbetar löpande med integrationsarbetet.    Dina arbetsuppgifter Vi söker nu en socialsekreterare till enheten. Som socialsekreterare på Sociala Boendeenheten kommer du ansvara över klienter som redan bor i sociala kontrakt... 

Södertälje kommun

Södertälje, Södertälje kommun
14 timmar sedan
 ...öppenvårdsgrupp. Enheten leds av två enhetschefer samt fyra gruppchefer.  Vi vill välkomna dig till placeringsgruppen! Här arbetar tre socialsekreterare med placeringar på HVB och stödboende. I gruppen arbetar även barnsekreterare och familjehemssekreterare samt gruppchefen.... 

Nynäshamns kommun

Stockholm
8 timmar sedan
 ...barnets/ungdomens behov behöver utredas vidare. I arbetet som socialsekreterare inom mottagningsgruppen tar du emot ansökningar och...  ...förvaltningar samt externt med syftet att erbjuda ett samordnat stöd till Lidingöbon. För att säkerställa ett nära chefsstöd leds... 

Lidingö kommun

Lidingö
10 dagar sedan
 ...Socialtjänsten i Södertälje gör en satsning på tidigt stöd och förebyggande arbete, vi ställer om vårt arbete utifrån våra medborgares behov. Under året har ”Första linjens stöd” bildats, ett område som har till syfte att göra det enklare för våra medborgare att få hjälp... 

Södertälje kommun

Södertälje, Södertälje kommun
6 dagar sedan
 ...lediga dagar. Läs gärna mer om våra förmåner här. Din roll som socialsekreterare Vi på mottagningen är första kontakten in till ekonomiskt...  ...eller ge information så klienten uppnår självförsörjning. Som stöd i arbetet har vi gemensamma ärendedragningar, veckomöte en... 

Stockholms kommun

Stockholm
2 dagar sedan
 ...– för stockholmarna. Välkommen till oss Nu söker vi en socialsekreterare som vill bli vår nya kollega! Familjehemsvården är en av tre...  ...den 1 juli 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter ska... 

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Familj- och mot...

Stockholm
14 dagar sedan
Du är förändringen. Och vill se den i organisationen. Precis som vi. Vi är en samarbetsorganisation som arbetar tvärprofessionellt och tar vår utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Vår värdegrund genomsyras av ett brukarperspektiv och ett barnperspektiv. Familjehemsenheten...

Sundbybergs kommun

Sundbyberg, Solna kommun
10 dagar sedan
 ...göra skillnad? Beroendeenheten söker nu en engagerad och driven socialsekreterare för en visstidsanställning med omgående start och ett år...  ...LVM samt följa upp beviljade insatser. Vi arbetar bl.a. med stöd av Addiction Severity Index (ASI) som är en standardiserad bedömningsmetod... 

Täby kommun

Täby
14 timmar sedan
 ...söker nu en ny kollega till barngruppen! I barngruppen arbetar 7 socialsekreterare och en biträdande enhetschef. Vi arbetar aktivt med hur du...  ...arbetsuppgifter vara att utreda barnets behov av skydd och stöd samt följa upp insatser enligt SoL och LVU. Vi arbetar med... 

Stockholms kommun

Stockholm
12 dagar sedan