Psykolog till Elevhälsan

 ...hälsofrämjande utifrån skollagen och vi arbetar för att skapa miljöer som främjar barns/elevers lärande, utveckling och hälsa.Som psykolog bidrar man i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I elevhälsoarbetet... 

Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen

Oskarshamn
19 dagar sedan

Specialistläkare, Vuxenpsykiatrisk mottagning

 ...multiprofessionellt arbetssätt i framför allt team, där allas delaktighet är lika betydelsefull. På vår mottagning arbetar psykiatriker, psykolog, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare/samtalsterapeuter, psykoterapeut och medicinska sekreterare. Vi samverkar... 

Psykiatriförvaltningen

Oskarshamn
18 dagar sedan

Logoped barn- och ungdomshabiliteringen

 ...ca 50 medarbetare och på barn- och ungdomshabiliteringen finns följande professioner; arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, kurator, logoped, läkare, sjuksköterska, specialpedagog och teamsekreterare. Välkommen med din ansökan!Vi är en del av Oskarshamns... 

REGION KALMAR LÄN

Oskarshamn
29 dagar sedan