...arbetsuppgifter I rollen som delprocessledare avveckling stödjer du, tillsammans med andra försvarsgrenar och stridskrafter, processägare/processledare på Högkvarteret med utveckling av avvecklingsprocessen på central nivå. Utifrån de centrala styrningarna ansvarar du därefter... 

Försvarsmakten

Enköping
en månad sedan