Search Results: 5 lediga tjänster

 ...Vi som utgör gruppen OT Services är idag 16 personer och jobbar i roller som IT Service owner, Business owner, Projektledare och Processledare. Stämningen är god och vi hjälper varandra samtidigt som arbetet till stor del är självständigt. Med ett gemensamt övergripande... 

E.ON Energidistribution AB

Malmö
1 dag sedan
 ...Anderssongymnasiet arbetar du tillsammans med ett antal kollegor på skolan i ett pedagogiskt processteam. Varje team har en pedagogisk processledare som leder teamets arbete i den vardagliga verksamheten. Teamet ansvarar för undervisningen i ett antal klasser på ett program... 

Lunds kommun

Lund
5 dagar sedan
 ...kvalitet och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med chefer, processledare och läkare inom dessa specialiteter. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden och processer... 

REGION SKÅNE

Lund
12 dagar sedan
 ...system kopplat till våra analyser. VO klinisk kemi och farmakologi organiserat i enheter och processer, med enhetschefer och processledare i nära samarbete. Specialenhet 1 i Lund utför bland annat analyser inom områdena steroider, cancermarkörer, vitaminer, droger och... 

Region Skåne, Medicinsk service

Lund
5 dagar sedan
 ...och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med både chefer, processledare och läkare inom dessa specialiteter. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden och processer... 

Region Skåne, Medicinsk service

Lund
16 timmar sedan