Undersköterska till Pålsjö Park vårdboende

 ...personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.Från och med första december återkommunaliseras Pålsjö Park vårdboende. Förarbetet kring verksamhetsövergången har redan startat och därför söker vi nu fler undersköterskor.Pålsjö Park... 

Helsingborgs kommun

Helsingborg
22 dagar sedan

Planarkitekt

 ...för ny bebyggelse och infrastruktur samt utvecklar stadens offentliga rum. Vi ansvarar också för drift och underhåll av gator, torg, parker, natur och stränder, bygglov, detaljplaner, kartproduktion och fastighetsbildning med mera. Förvaltningen har cirka 250 anställda... 

Helsingborgs stad

Helsingborg
1 dag sedan

Platschef

 ...och skapa trivsamma utemiljöer för våra invånare och besökare i Helsingborg? Vi på Peab drift och underhåll förvaltar och utvecklar parker, lekplatser, naturområden samt ansvarar för löpande underhåll runt om i staden. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även... 

Peab Anläggning AB

Helsingborg
15 dagar sedan

Arbetsledare

 ...Helsingborg? Vi på Peab drift och underhåll förvaltar och utvecklar parker, lekplatser, naturområden samt ansvarar för löpande underhåll...  ...av mark- och anläggningsarbeten med fokus på uppdrag kring park och trädgård. Du, tillsammans med platschef, har som ansvar för... 

Peab Anläggning AB

Helsingborg
15 dagar sedan

HR-konsult

 ...finnas möjlighet till förlängning.Du kommer att tillhöra HR-enheten och arbeta tillsammans med ett gäng härliga HR-kollegor på Maria Park. Totalt stöttar vi nästan 100 chefer. Som HR-konsult arbetar du verksamhetsnära och stöttar cheferna brett inom HR-området. HR-... 

Helsingborgs kommun

Helsingborg
10 dagar sedan

Almia söker Intensivvårdssjuksköterska till Helsingborg

 ...konserter, fika gott på stans alla konditorier, besöka badplatsen Gröninge och Sofiero slott, slottsparken som utsågs till europas finaste park år 2010. Några andra rekommendationer är Dunkers kulturhus, sol och bad på Tropical beach på sommarhalvåret eller skridskoåkning på... 

Almia AB

Helsingborg
4 dagar sedan

Almia söker sjuksköterska till Psykosavdelning i Helsingborg

 ...konserter, fika gott på stans alla konditorier, besöka badplatsen Gröninge och Sofiero slott, slottsparken som utsågs till Europas finaste park år 2010. Några andra rekommendationer är Dunkers kulturhus, sol och bad på Tropical beach på sommarhalvåret eller skridskoåkning på... 

Almia Vårdbemanning

Helsingborg
5 dagar sedan

Almia söker sjuksköterska till vuxenpsykiatrin i Helsingborg

 ...konserter, fika gott på stans alla konditorier, besöka badplatsen Gröninge och Sofiero slott, slottsparken som utsågs till europas finaste park år 2010. Några andra rekommendationer är Dunkers kulturhus, sol och bad på Tropical beach på sommarhalvåret eller skridskoåkning på... 

Almia Vårdbemanning

Helsingborg
24 dagar sedan

Administratör

 ...och i framtiden påverkas av det vi bygger, anlägger och underhåller! Tillsammans med våra olika kompetenser ansvarar vi för gator, parker, lekplatser och stränder, renhållning samt vatten och avloppsförsörjning. Vi ansvarar också för kommunens interna service inom kost... 

Höganäs kommun

Höganäs
15 dagar sedan

Vi söker erfaren trafikplanerare

 ...arbetar med skattefinansierade investeringar i det offentliga rummet och har även ansvar för all drift på allmän plats såsom torg, parker, gator stränder och kommunens belysning. Enheten ansvarar för trafikplaneringen i staden på både kort och lång sikt, har myndighetsutövning... 

Ängelholms kommun

Ängelholm
5 dagar sedan

Trafikplanerare

 ...exploateringsfrågor. Enheten arbetar även tätt med det kommunala bolaget Svalövs kommunservice AB där bland annat enheten Gata och park ingår. ARBETSUPPGIFTERUtifrån vision 2040, kommunens översiktsplan samt kommunens nyligen antagna trafikstrategi har kommunen påbörjat... 

Svalövs kommun, Bo Bygg

Svalöv
11 dagar sedan

Projektledare - mark-, VA- och exploateringsprojekt

 ...färdigställande. Projekten leds i samarbete med kollegor från bland annat översiktlig planering, detaljplanering, mark, trafik, gata/park och VA. Arbetet innebär många kontakter med övriga kommunala verksamheter, politiker, myndigheter, entreprenörer, allmänhet och... 

Klippans kommun, Tekniska förvaltningen

Klippan
1 dag sedan

Maskinförare till Helsingborg

 ...arbetsuppgifter innefattar främst skötsel av grusytor med mindre maskin/traktor.  Du kan komma att få utföra andra uppgifter inom park och grönyteskötsel varpå du behöver vara flexibel och prestigelös. Du kommer att utgå ifrån och arbeta i Helsingborg. Under vintertid... 

Mark & Trädgård Skottorp

Ängelholm
2 månader sedan