Search Results: 103 lediga tjänster

 ...placerad på institution 1, där ämnesområde Cirkus ingår.  Läs mer om SKH:s cirkusprogram här:   Välkommen att söka anställning som lektor i cirkus! Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom Cirkus. Som lektor... 

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholm
15 dagar sedan
 ...befattningen: Turismvetenskap Placeringsort: Kalmar. Resor mellan campusorterna förekommer. Anställningens omfattning: En biträdande lektor får enligt HF anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före... 

Linnéuniversitetet

Kalmar
6 timmar sedanNya
 ...ämnessamordning kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.  Behörighet  Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller har motsvarande... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
24 dagar sedan
 ...utveckling och utmaningar. Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola utlyser en tidsbegränsad tjänst som lektor i idéhistoria. Idéhistorieämnet vid Södertörns högskola ger fristående kurser i idéhistoria på grundnivå och avancerad nivå, och... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
2 dagar sedan
 ...ungefär 1000 studenter i de båda programmen. Du kommer att vara anställd på pedagogikämnet och arbeta mot förskollärarutbildningen. Lektor i pedagogik med inriktning mot förskola Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
4 dagar sedan
 ...en skicklig pedagog med intresse för pedagogisk utveckling och faculty development för en tillsvidareanställning som assisterande lektor på 100%. Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) faciliterar högskolepedagogisk utveckling för att möta dagens och morgondagens... 

Karolinska Inst

Huddinge kommun
18 dagar sedan
 ...differentialekvationer. Arbetsuppgifter Forskning samt viss undervisning och handledning. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande i matematik eller motsvarande ämne. Främst bör den komma ifråga som avlagt... 

Stockholms Universitet

Stockholm
9 dagar sedan
 ...undervisning omfattar tre huvudområden: geologi, geokemi och marin geovetenskap. Inom marin geovetenskap bedrivs bland annat forskning inom...  .... Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen... 

Stockholms universitet

Stockholm
25 dagar sedan
Filmlance och produktionen Beck söker nu statister i åldern 20-65 år, som vill agera antingen student eller lektor på ett universitet. Inspelningen sker i Stockholm nu på fredag den 5 april från ca. kl. 09:00-13:00. Ersättningen är 700 kr och vi bjuder på fika... 

Statist Extras SEC Casting on the Web AB

Stockholm
8 dagar sedan
 ...undervisning samt med branschens samhällsaktörer. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
en månad sedan
 ...För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som biträdande lektor vid MDU, hänvisas till Anställningsordning vid Mälardalens universitet . Arbetsuppgifter En anställning som biträdande lektor... 

Mälardalens universitet

Eskilstuna
8 dagar sedan
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ...

Göteborgs Universitet

Göteborg
18 dagar sedan
 ...det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
7 dagar sedan
 ...det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har... 

Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Stockholm
25 dagar sedan
 ...ämnesområdet, såväl nationellt som internationellt, och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Som biträdande lektor delar du med dig av kunskap och bidrar till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala... 

Försvarshögskolan

Stockholm
en månad sedan
 ...samarbetsförmåga Om du inte behärskar svenska förväntas en villighet att inom två år förvärva tillräckliga svenskakunskaper. Som lektor och lärare vid Johannelunds teologiska högskola förväntas du aktivt bidra till skolans miljö på campus, till utveckling av såväl... 

Johannelunds teologiska högskola AB (svb)

Uppsala
24 dagar sedan
 ...tjänst kan forskning motsvarande 20% av heltid komma att ingå under en period av två år.  Behörighet  Behörig att anställas som lektor i medieteknik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medieteknik eller annat för... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
25 dagar sedan
 ...det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen. Behörighet Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har... 

Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Stockholm
25 dagar sedan
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-04-28. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) omfattar forskningsområdena analytisk kemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi. Det sistnämnda är ett inom Stockholms universitet...

Stockholms universitet

Stockholm
25 dagar sedan
 ...till den akademiska miljön, liksom till uppnåendet av KTH:s mål för hållbarhet och klimat. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av... 

Kungliga Tekniska Högskolan

Stockholm
en månad sedan