...Utbetalning av löner Beräkning av OB-tillägg och utbetalning Medverka vid extern och intern revision Rapportering till ledning och styrelse Vidareutveckla resultatuppföljning och lönsamhetsanalyser av verksamhetens olika delar med hjälp av analysverktyget... 

Kasam familj

Karlskrona
2 månader sedan
 ...beskrivna punkter. En viktig del av arbetsuppgifterna är att förmedla resultatet av analyserna inom organisationen, till ledning och styrelse, och därigenom påverka att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I detta ligger att vara ett bollplank till verksamhetschef... 

Kasam familj

Karlskrona
2 månader sedan
 ...starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av... 

Försvarsmakten

Karlskrona
5 dagar sedan
 ...starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av... 

Försvarsmakten

Karlskrona
10 dagar sedan
 ...arbetar du med marina system och fartyg. Du stödjer projekten inom området för integrerat logistikstöd och ansvarar för planering, ledning och uppföljning av progress, kravuppfyllnad och leveranser. Vidare kommer du tillsammans med övriga ILS-medarbetare bland annat... 
Karlskrona
4 dagar sedan
 ...helhetslösningar för om- och nybyggnation inom Lokalnät för spänningsnivå 0,4-24Kv. Det kan vara allt från att bygga om befintlig ledning, gräva ner ledning eller bygga något helt nytt. Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter... 

Vattenfall

Karlskrona
10 dagar sedan
 ...förutsättningar för att göra det (ansvar). Självledarskap skapar fler medarbetare än chefer och på det viset får medarbetarna en mindre ledning. Medarbetare förväntas i allt högre grad att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Medarbetare förväntas se... 

Kasam familj

Karlskrona
2 månader sedan
 ...förutsättningar för att göra det (ansvar). Självledarskap skapar fler medarbetare än chefer och på det viset får medarbetarna en mindre ledning. Medarbetare förväntas i allt högre grad att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Medarbetare förväntas se... 

Kasam familj

Karlskrona
2 månader sedan
 ...starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av... 

Försvarsmakten

Karlskrona
4 dagar sedan
 ...ansvarsområden inkluderar: Planering och resursallokering för att säkerställa effektiv butiksdrift och kundnöjdhet. Medarbetarutveckling och ledning för att skapa en positiv arbetsmiljö. Daglig drift av avdelningen med fokus på struktur, kvalitet och att överträffa kundens... 

Karlskrona Stormarknad AB

Karlskrona
25 dagar sedan
 ...förutsättningar för att göra det (ansvar). Självledarskap skapar fler medarbetare än chefer och på det viset får medarbetarna en mindre ledning. Medarbetare förväntas i allt högre grad att planera sitt arbete och sin tid utan input från sina chefer. Medarbetare förväntas se... 

Kasam familj

Karlskrona
2 månader sedan
 ...processen. Som säljare hos oss är du egen företagare samtidigt som du representerar Solsystem, med stöd och support från Solsystems ledning. Försäljning kräver förberedelse och din uppgift är att attrahera nya kunder och bearbeta inkommande förfrågningar. Du arbetar mot... 

Solsystem Sverige AB

Karlskrona
en månad sedan
 ...examen. • Du är utvecklingsorienterad, engagerad och lyhörd för dina medarbetares behov. •Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ledning inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg eller hälso- och sjukvård samt gällande lagstiftning inom HSL. • Ditt ledarskap präglas... 

Attendo Sverige

Ronneby
27 dagar sedan
 ...Sverige och internationellt.Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som... 

Försvarsmakten

Ronneby
en månad sedan
 ...examen. Du r utvecklingsorienterad engagerad och lyhrd fr dina medarbetares behov. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ledning inom ldreomsorg funktionshinderomsorg eller hlso och sjukvrd samt gllande lagstiftning inom HSL. Ditt ledarskap prglas av nrhet... 

Attendo Sverige

Ronneby
27 dagar sedan
 ...Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som... 

Försvarsmakten

Ronneby
6 dagar sedan
 ...Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som... 

Försvarsmakten

Ronneby
6 dagar sedan
 ...Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som... 

Försvarsmakten

Ronneby
6 dagar sedan