...också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktig del i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med programrektor, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, samt pedagoger i skolans elevhälsoteam. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som är... 

Varbergs kommun

Varberg
5 dagar sedan
 ...Smärtmottagningen är ett tvärprofessionellt multimodalt team på specialistvårdsnivå. Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska. Som mottagning erbjuder vi en konsultations-, behandlings- och... 

Hallands sjukhus

Varberg
1 dag sedan
 ...nationella riktlinjer omsatta i den regionövergripande vårdmodellen Annas led. I verksamheten arbetar ca 17 kollegor: läkare, psykologer, kurator, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Din profil Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med... 

REGION HALLAND

Varberg
10 dagar sedan
 ...en filial i Bua. På vårdcentralen har vi förutom läkar- och distriktssköterskemottagning även BVC, sjukgymnastik, arbetsterapeut, kurator och lab. Vi har även neurorehabilitering och det är en teambaserad verksamhet i Närsjukvården Halland. Det utvecklingskliv som vi behöver... 

REGION HALLAND

Varberg
22 dagar sedan
 ...specialpedagogiska arbetet är förebyggande och hälsofrämjande. Du ingår i ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, kurator, SYV och skolsköterska. Du är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor och medverka i det förebyggande arbetet med att... 

Kunskapsskolan i Sverige AB

Varberg
18 dagar sedan
 ...och kommer att få vara med och delta i spännande möten med deltagare både under skoltid och ibland under studerandes fritid. Som kurator på skolan gör du en viktig insats genom stöd- och uppföljningssamtal med studerande. Du tar initiativ till samtal liksom att du finns... 

REGION HALLAND

Falkenberg
3 dagar sedan
 ...intressant jobb där du gör skillnad? Om arbetet och oss På Habiliteringen kommer du att arbeta i team tillsammans med arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog, sekreterare och läkare. Arbetsuppgifterna består av bedömning och behandling... 

Ambulans, diagnostik och hälsa, Hälsa och funktionsstöd

Falkenberg
4 dagar sedan