...och målet är att erbjuda patienter kvalificerad vård såväl medicinskt som psykosocialt. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator och medicinsk sekreterare och utgår från egna lokaler i Trelleborg. ARBETSUPPGIFTER Vi erbjuder dig ett varierande och spännande... 

REGION SKÅNE

Malmö
8 dagar sedan
Komvux Malmö pedagogiska stödorganisation söker en kurator med stort engagemang för, läroplanens värdegrundsuppdrag och som vill arbeta med att integrera värdegrunden i verksamhetens vardag. Vi arbetar främjande för att alla elever ska få stöd, ledning och stimulans i sina... 

Malmö Stad Projekt

Malmö
14 dagar sedan
 ...Vi välkomnar en ny medarbetare, legitimerad kurator, till vårt engagerade och kompetenta team bestående av två specialister med många års erfarenhet inom allmänmedicin! På vår vårdcentral möter du patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Din roll är att tillgodose... 

Valens Care AB

Malmö
22 dagar sedan
 ...diagnos samt ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering (LARO) vid opiatberoende. Vi har ett regionalt uppdrag med...  ..., läkare, teamledare, sjuksköterskor, skötare och en kurator. Avdelningen lägger stort fokus på teamarbetet och varje vecka... 

REGION SKÅNE

Malmö
7 dagar sedan
 ...sjuksköterskor, skötare, familjebehandlare, läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, koordinatorer, sekreterare...  ...och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen... 

Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Malmö
6 dagar sedan
 ...sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, dietist, läkare, fritidskonsulent, specialpedagog,...  ...och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen... 

REGION SKÅNE

Malmö
15 dagar sedan
 ...på skolan och i studiesituationen. I din roll kommer du att utreda och följa upp incident- och kränkningsärenden. Tillsammans med kurator, mentor eller på egen hand håller du i medlingssamtal och andra åtgärdande insatser för eleverna. Vidare innefattar dina arbetsdagar... 

Malmö Stad Projekt

Malmö
4 dagar sedan
 ...delar byggnad med ett av Malmös modernaste demensboenden och dagverksamhet. På samma våningsplan finns även hemsjukvård och rehabilitering vilket bidrar till ett tätt och fungerande samarbete mellan de olika verksamheterna. I anslutning till våra lokaler finns gratis... 

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Malmö stad

Malmö
5 dagar sedan
 ...intervention. Vi arbetar i team kring våra patienter där alla yrkeskategorier ingår såsom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, kurator och läkare. Som sjuksköterska innebär det att du utifrån patienternas behov leder, prioriterar, fördelar och samordnar... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Malmö
4 dagar sedan
 ...Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta... 

Malmö kommun

Malmö
4 dagar sedan
 ...endoskopimottagning är vi flexibla och kan agera snabbt. Vi organiserar vårt arbete i tre vårdteam med uppdrag inom utredning, behandling och rehabilitering av mag- och tarmproblem. Just nu implementerar vi de senaste riktlinjerna och teknikerna inom endoskopi och är den största inom... 

Aleris Endoskopi & Gastro AB

Malmö
3 dagar sedan
 ...Region Skåne. Vi är ca 40 medarbetare inom yrken såsom läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykologer, fysioterapeuter, kurator, undersköterskor, dietist, kiropraktorer, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Tillsammans arbetar vi för att kunna erbjuda våra... 

Kalkbrottet Vård Hälsa AB

Malmö
5 dagar sedan
 ...Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta... 

Malmö stad

Malmö
11 dagar sedan
 ...utvecklingsmöjligheter. Som undersköterska arbetar du i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Du är en viktig del i teamet och en länk för att upptäcka förändringar i patienternas vårdsituation så att åtgärder kan vidtas. I... 

REGION SKÅNE

Malmö
13 dagar sedan
 ...Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens... 

Malmö Stad Projekt

Malmö
14 dagar sedan
 ...Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och... 

Malmö stad

Malmö
13 dagar sedan
 ...mot personer med demenssjukdom. Vi har sjuksköterska dygnet runt. På dagtid finns undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och aktivitetscoach att tillgå i huset. Dina arbetsuppgifter Du har ett arbetsledande ansvar enligt HSL och ska vara pedagogisk... 

Forenede Care

Malmö
5 dagar sedan
 ...inkluderar även barn. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist. Arbetsgruppen är uppdelade på två team. På vår avdelning arbetar vi bland annat med brännskador, trauman, amputationer... 

REGION SKÅNE

Malmö
11 dagar sedan
 ...allmänläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist. Vi har ca 8 500 listade patienter. Valens läkargrupp är en del av Prima Vård. Om företaget Prima Vårds filosofi... 

Valens Läkargrupp

Malmö
12 dagar sedan
 ...chef eller ledare längre sammanhängande erfarenhet av fullt personalansvar, där du hanterat frågor som berör exempelvis lön, rehabilitering, arbetsmiljö m.m. erfarenhet från arbete med förorenade områden erfarenhet av arbete inom offentlig sektor goda... 

Trafikverket

Malmö
12 dagar sedan
 ...team bestående av en sjuksköterska, undersköterska, läkare, medicinsk sekreterare och rehabiliteringspersonal. Vidare har vi också kurator kopplad till avdelningen som är ett stort stöd till vårdteamet och patienterna. På avdelningen arbetar även två omvårdnadsledare som... 

REGION SKÅNE

Malmö
19 dagar sedan
 ...sjuksköterskor att införas. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist. Arbetsgruppen är uppdelade på två team för slutenvårdspatienter samt att du har möjlighet att arbetsväxla genom att... 

REGION SKÅNE

Malmö
13 dagar sedan
 ...lönesättning och medarbetarsamtal, se till utvecklings- och kompetensutvecklingsbehov, ansvara för en god arbetsmiljö samt för rehabilitering och rekrytering. Som biträdande rektor arbetar du mitt i den dagliga verksamheten på skolan, där du styr utvecklingen tillsammans... 

Malmö stad Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen

Malmö
4 dagar sedan
 ...ansvarigt läkarteam och tillsammans lägger ni upp passets arbetsuppgifter. Stödfunktioner såsom koordinator, drift, fysioterapeuter, kurator, med flera finns att tillgå. Patienterna kommer till oss både elektivt och akut, så tempo och arbetsbelastning kan därför variera... 

REGION SKÅNE

Malmö
18 dagar sedan
 ...hjärtsvikt och äldrevård. Vi har en rehabenhet med fysioterapeuter och arbetsterapeut. Ytterligare kompetenser i vårt team är dietist, kurator samt distriktssköterskor på vår barnavårdscentral. Vi har en mycket närvarande ledningsgrupp där beslutsvägarna är korta.... 

Region Skåne, Primärvården

Malmö
14 timmar sedan
 ...söker därför dig som vill bygga framtidens geriatrik tillsammans med oss. Vi är inriktade mot akut geriatrisk/ortopedisk vård samt rehabilitering. På vår avdelning arbetar vi med den multisjuka äldre på ett personcentrerat förhållningssätt. Den skiftande sjukdomsbilden hos... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Malmö
12 dagar sedan
 ...vårdprofessioner. På Medicinavdelning 3 samarbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, farmaceut, dietist och kurator nära för att ge våra patienter den bästa vård vi kan erbjuda. Genom utbildning av varandra kan vi utvecklas och växa som... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Malmö
4 dagar sedan
 ...bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs... 

REGION SKÅNE

Malmö
18 dagar sedan
 ...endoskopimottagning är vi flexibla och kan agera snabbt. Vi organiserar vårt arbete i tre vårdteam med uppdrag inom utredning, behandling och rehabilitering av mag- och tarmproblem. Just nu implementerar vi de senaste riktlinjerna och teknikerna inom endoskopi och är den största inom... 

Aleris Endoskopi & Gastro AB

Malmö
3 dagar sedan
 ...bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs... 

Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Malmö
4 dagar sedan