...befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal,... 

Kriminalvården

Härnösand
9 dagar sedan
 ...anstalten. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Som vakthavande befäl har du en tydlig arbetsgivarroll och förväntas vara ansvarstagande och initiativrik i ditt... 

Kriminalvården

Borås
7 dagar sedan
 ...Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder Kriminalvården och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig... 

Kriminalvården, Anstalten Skänninge

Mjölby
6 dagar sedan