Verksamhetsbeskrivning Vi söker nu en upphandlare till vår inköpsfunktion vilken är en kommungemensam resurs för upphandling och inköp och som organisatoriskt ingår under ekonomiavdelningen. Inköpsfuntionen ansvarar för kommunens inköps- och upphandlingsprocess och består... 

Gällivare Kommun

Gällivare
3 dagar sedan
 ...implementering av nya arbetssätt och rutiner för operatörer och chefer, samt koordinering av maskinfrågor, både befintliga och vid inköp av nya.   Du har personalansvar för fem skiftgående chefer, vilka i sin tur ansvarar för maskinförarna på skiftlagen. Du sitter med... 
Gällivare
en månad sedan