Forskare i biokemisk processteknik

 ...att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Forskargruppen inom biokemisk processteknik söker en forskare för att delta i forskning kring produktion av biovätgas från lignocellulosa (med fokus på skogsrester) med parallell produktion av... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
19 dagar sedan

Forskare till projektet Re@home - hemrehabilitering för äldre

 ...projektet. Undervisning och handledning av studenter och doktorander kan förekomma.Vem är du?För att vara behörig för anställning som forskare krävs doktorsexamen inom arbetsterapi, fysioterapi eller annan examen inom relevant område. Även du som inte avlagt doktorsexamen... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
20 dagar sedan

Doktorand i arbetsvetenskap

 ...analyser och löpande presentationer av resultaten, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Dessutom ingår att samverka med andra forskare vid arbetsvetenskap, medverka på möten, seminarier och konferenser, lokala, nationella och internationella. Läsa... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
4 dagar sedan

Universitetslektor i maskinelement

 ...maskinelement där forskningen framför allt är inriktad mot tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av 40-talet forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
13 dagar sedan

Universitetsjurist med affärsjuridisk inriktning

 ...svarar för råd och stöd till universitetsledning, institutioner och universitetsgemensamma funktioner samt till universitetslärare och forskare i juridiska frågor som berör universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet samt universitetets externa relationer. Vi är... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
11 dagar sedan

Administratör med HR-inriktning

 ...resurs för hela institutionen med syfte att ge administrativt stöd till institutionens prefekt, avdelningschefer, ämnesföreträdare, forskare, lärare, forskarstuderande och studenter. Du kommer att ingå i ett nätverk tillsammans med andra administratörer. Ni arbetar... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
4 dagar sedan

Arkivarie till magnetbandsprojekt

 ...filer. Tillsammans med Norrbottens museum driver Norrbottens föreningsarkiv Arkivcentrum med lokaler på Björkskatan i Luleå. Där har forskare, studenter, journalister och den intresserade allmänheten möjlighet att ta del av arkivhandlingar och delta i arkivvisningar och... 

Norrbottens Föreningsarkiv

Luleå
25 dagar sedan

Förste forskningsingenjörer i nationalekonomi

 ...samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet. Inom avdelningen bedrivs såväl inomvetenskapliga som flervetenskapliga projekt där forskare från nationalekonomi arbetar tillsammans med forskare i avdelningens övriga ämnen, men även med andra forskare inom och utom... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
21 dagar sedan

Förste forskningsingenjör

 ...framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker en förste forskningsingenjör i processmetallurgi som tillsammans med doktorander och forskare kommer att bedriva forskning kopplat till den gröna omställningen och området processmetallurgi. Som förste forskningsingenjör... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
en månad sedan

Doktorand i signalbehandling

 ...Transition North projektet, vars syfte är att främja en hållbar omställning i norra Sverige. Projektet sker i nära samarbete mellan forskare och industrin samt med små och medelstora företag i regionen. Huvudfinansiär är europeiska regionala utvecklingsfonden.... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
en månad sedan

Gör nytta på norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag!

 ...skillnad. Det gör vi genom metoder som workshops, utvecklingsprogram, rådgivning och processledning. Våra tjänster används av studenter, forskare, företagare, samhällsledare och innovatörer som drivs av viljan att förbättra framtiden. ÄgareLTU Business är aktiebolag som... 

LTU Business

Luleå
7 dagar sedan

Doktorand i elektroniksystem med fokus på elektrodynamiska beräkningar

 ...sk gröna omställningen relaterat till samhällets elektrifiering.Vi söker nu doktorander som tillsammans med stöd av vårt team av forskare vill utvecklas till självständiga forskare inom detta område. Vi har flertalet olika projektmöjligheter och inriktningar inom... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
20 dagar sedan

Doktorand i maskinelement (MSCA COFUND project PRISMAS)

 ...för maskinelement bedriver forskning främst inriktad på tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av ett 50-tal forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. I gruppen finns en toppmodern labbanläggning, Tribolab... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
24 dagar sedan

Amanuens i robotik och artificiell intelligens, ref nr 3863-2023

 ...klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik.Du kommer ha möjlighet att samarbeta med forskare från RAI-teamet som bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på:•... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
10 dagar sedan

Doktorand i trä och bionanokompositer (MSCA COFUND project PRISMAS)

 ...konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande... 

Luleå Tekniska Universitet

Luleå
24 dagar sedan

WASP AI program: Doktorand i Robotik och artificiell intelligens

 ...forskningsstudier. Dessutom kan du få möjlighet att pröva på lärarrollen eller andra institutionsuppgifter upp till 20% av din arbetstid. Som forskare arbetar du som en neutral del i många sammanhang, vilket ger stor möjlighet att vara delaktig i utmanande utvecklingsprojekt.... 

Luleå tekniska universitet

Luleå
2 månader sedan