...Individ och Familjeomsorgen innehåller verksamheter såsom myndighetsutövning barn och vuxna, ekonomiskt bistånd, familjerätt och familjehem. Enheten består totalt av 13 handläggare, en 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Du skulle hos oss ingå i ett trevligt och stöttande... 

Älvsbyns kommun

Älvsbyn
29 dagar sedan
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige! Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld, allt från anknytningstrauma till akuta skyddsbehov. Barnen som placeras hos oss är i behov av att komma... 

Vivant

Boden
en månad sedan
 ...likväl som utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna. På Team Familj arbetar socialsekreterare med inriktning försörjningsstöd, familjehem, familjerätt/föräldraskap, missbruk/beroende/ohälsa samt barn och unga med målet att skapa en fungerande helhet för familjerna vi... 

BODENS KOMMUN

Boden
7 dagar sedan