Inköpare till Försvarsmakten

 ...en grupp där vi är prestigelösa och hjälpsamma mot varandra. Förutom spännande arbetsuppgifter har vi andra fina förmåner inom Försvarsmakten. En mycket uppskattad sådan är exempelvis möjlighet till friskvård på arbetstid tre timmar i veckan. Vi arbetar hårt för att nå... 

Försvarsmakten

Stockholm
1 dag sedan

Försvarsmakten söker erfaren Nätverkstekniker

 ...en viktig roll där du tillsammans med dina kollegor säkerställer en väl fungerande och uppdaterad IT-miljö Vi erbjuder digI Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet... 

Försvarsmakten

Stockholm
11 dagar sedan

Ställföreträdande avdelningschefer till Inköpsenheten i Försvarsmakten

 ...avdelning med hög kompetens, gott samarbete och fokus framåt? Är det viktigt för dig att göra skillnad och bidra till Sverige? Försvarsmakten i Stockholm söker nu tre ställföreträdande chefer.Inköpsenheten ingår i förbandet FMLOG och ansvarar för att sammanhålla och... 

Försvarsmakten

Stockholm
29 dagar sedan

Transportledare

Vill du jobba med transporter i Försvarsmakten? Vi är ett litet gäng som trivs att komma till jobbet och ser utmaningar och inte problem. Vi trivs med varandra och går ibland på arbetstid och tränar tillsammans. Som anställd i Försvarsmakten har du möjlighet till tre friskvårdstimmar... 

Försvarsmakten

Stockholm
3 dagar sedan

Systemförvaltare

 ...tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och... 
Stockholm
20 timmar sedanNya

Inköpssamordnare

Är du intresserad av att arbeta i en stor och välutvecklad inköpsorganisation och vara med och göra Försvarsmakten till Sveriges bästa arbetsgivare? Vill du dessutom bidra till att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer?... 

Försvarsmakten

Stockholm
1 dag sedan

Stabsofficer

 ...nivå*Samverka med C OPL DUC*Handlägga ordrar till C OPL DUC*Skapa och delge operativ lägesbild*Tjänstgöra som vakthavande befäl Försvarsmakten*Representera sektionen i olika arbetsgrupper*Företräda din stridskraft i ledningscentralen*Ta fram beslutsunderlag till högre... 

Försvarsmakten

Stockholm
9 dagar sedan

Personsäkerhetsspecialist

 ...inom personsäkerhet och tjänsten innefattar att prioritera och samordna säkerheten för identifierade personella skyddsvärden i Försvarsmakten. Detta inkluderar förebyggande åtgärder inom ramen för hot mot person, personskyddskoordinering, uppföljning samt arrangemangssäkerhet... 

Försvarsmakten

Stockholm
10 dagar sedan

Stridsledningsofficer

Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är mitt i en utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Vill du vara med... 

Försvarsmakten

Stockholm
10 dagar sedan

Projektledare inom ammunitionsövervakning

 ...Rollen innebär också att genomföra överlämning av materielen och arbeta för att bevara de system som sektionen har levererat till Försvarsmakten. Du planerar och genomför tekniska utredningar samt deltar vid uppföljningen av materielsystemen i samarbete med Försvarsmakten... 

FMV - Försvarets materielverk

Stockholm
1 dag sedan

Förbandsekonom

 ...rekrytering för att förstärka Ekonomisektionen och söker en Förbandsekonom till ekonomisektionen vid HKV STAB. Ekonomistyrning inom Försvarsmakten är ett brett område som bjuder på varierande arbetsuppgifter. Om du har erfarenhet av att arbeta med ekonomistyrning är det en... 

Försvarsmakten

Stockholm
15 dagar sedan

Arkivarie till Livgardet

 ...bli aktuellt att delta i spännande och lärorika projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom informationshanteringsområdet i Försvarsmakten.Som anställd i Försvarsmakten har du flera olika förmåner att nyttja, till exempel fysisk aktivitet på arbetstid, ersättning... 

Försvarsmakten

Stockholm
1 dag sedan

Förrådsmedarbetare Väddö

 ...motviktstruck*Erfarenhet av försvarsmaktens redovisningssystem PRIO och LIFTÖvrigtAnställningsform civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.Arbetsort Väddö skjutfält, Väddö.Tillträde... 

Försvarsmakten

Stockholm
2 dagar sedan

Drifttekniker

 ...med kundnöjdhet i fokusStor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Meriterande *Tidigare arbete inom Försvarsmakten eller annan statlig myndighet*Kunskap om och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-infrastruktur*Kunskap om ITIL*Erfarenhet av support... 

Försvarsmakten

Stockholm
10 dagar sedan

Engagerade rekryterare

 ...tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och... 
Stockholm
12 dagar sedan

Förvaltningsledare till MUST

 ...samarbete med andra kollegor från kontoret, andra delar av Must och Försvarsmakten.Du är bryggan mellan verksamhet och leverantör. I dialog...  ...du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas... 

Försvarsmakten

Stockholm
9 dagar sedan

Sektionschef inom säkerhetsskydd

 ...följer upp de uppgifter som följer av Säkerhetspolisens samordningsuppdrag enligt säkerhetsskyddsförordningen i samverkan med Försvarsmakten. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp och tillsammans med övriga chefer ansvarar du för att verksamheten bedrivs... 

Säkerhetspolisen

Stockholm
9 dagar sedan

Textilingenjör till Soldatutrustning

 ...följa upp eget arbete så att verksamhetens mål kan mötas. I huvudsak består arbetsuppgifterna av att i samarbete med kunden, Försvarsmakten, utarbeta relevanta krav, upprätta kravspecifikationer och stödja kommersiell handläggare (inköpare) med att ta fram förfrågningsunderlag... 
Stockholm
8 dagar sedan

Senior servertekniker

Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. I vår värdegrund arbetar vi efter ledorden Öppenhet Resultat Ansvar. Det innebär bland annat att:Försvarsmaktens medarbetare löser... 

Försvarsmakten

Stockholm
12 dagar sedan

Systemförvaltare Nilex

 ...och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. Du kommer... 
Stockholm
5 dagar sedan

Produktledare för Visbykorvetter

 ...chefsingenjören med att ta ett tekniskt designansvar under pågående anskaffning av materiel och större modifieringar samt stödja Försvarsmakten i deras utövande av tekniskt designansvar i vidmakthållandefasen och delta i olika typer av projekt i alla dess olika faser.... 
Stockholm
12 dagar sedan

Kommunikationschef till Officersförbundet

 ...Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för officerare och specialistofficerare, gruppchefer samt soldater och sjömän anställda inom Försvarsmakten och vid Försvarsmakten närstående myndigheter.Förbundet arbetar för att den militära personalen i Försvarsmakten ska få så bra... 

Bravura

Stockholm
17 dagar sedan

Värnpliktskonsulent till Livgardet

 ...människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Tjänsten är civil.Omfattning: 100%Arbetsort:... 

Försvarsmakten

Stockholm
1 dag sedan

Stabsassistent till exportkontrollavdelningen

Befattningen erbjuder Vi söker dig som vill jobba som stabsassistent inom en ny avdelning i Försvarsmakten som hanterar exportkontroll. Ett spännande och komplext område som gör att du kommer arbeta med Försvarsmaktens olika organisationer för att lösa uppgiften. Samarbete... 

Försvarsmakten

Stockholm
5 dagar sedan

Ekonomisamordnare till Försvarsstaben

 ...myndighetens ledning genomförs, följs upp ochåterredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmaktentill strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare harFörsvarsstaben ett övergripande... 

Försvarsmakten

Stockholm
4 dagar sedan

Enhetschef för verksamhetsområdet kontraterrorism

 ...för signalunderrättelser som bedriver signalspaning i underrättelsesyfte. Våra uppdragsgivare är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen. Vi söker nu en enhetschef till en av enheterna inom verksamheten för... 
Stockholm
4 dagar sedan

Innovationsledare till cyberförsvaret

 ...och kunna beskriva konsekvenser för verksamheten.· Förmåga att föra en dialog med tekniska kollegor, samt med andra delar inom Försvarsmakten och samverkande partners.· God förmåga att sammanställa och presentera material muntligt och i skrift.· God förmåga i tal... 

Försvarsmakten

Stockholm
16 dagar sedan

Militärpolisenheten söker planeringsofficer OR6 / OR7

 ...förväntas bidra till det goda arbetsklimat som finns vid enheten. Stor viktkommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället ocharbetar aktivt för mångfald och jämställdhet, vi... 

Försvarsmakten

Stockholm
4 dagar sedan

Enhetschef till Arbetsgivarenheten

 ...verksamhetsansvar för din enhet.I FM HR centrums ledningsgrupp förväntas du bidra med ett strategiskt perspektiv inom området för hela Försvarsmakten.Du kommer att driva flera stora förändringsarbeten, bland annat för att skapa mer effektivitet, delaktighet, jämnare flöden och... 

Försvarsmakten

Stockholm
11 dagar sedan