...informationssäkerhetsarbete. Har du en juristexamen är det meriterande. Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av dialoger med It-chefer, enhetschefer och ledningsgrupper. Dina år av erfarenhet ger lite extra tyngd till dina råd vilket är extremt värdefullt när du ska få... 

Atea

Kristianstad
23 dagar sedan
 ...resurschefer i syfte att bland annat kunna ge strategiskt chefsstöd och mentorskap. Nytt för året är att vi har startat upp Trainee för enhetschefer vilket ger en möjlighet att succesivt tränas in i chefsrollen. För att minska sårbarheten i ordinärt boende över sommaren... 

Kristianstad kommun, HTJ

Kristianstad
10 dagar sedan
 ...samarbete med dina kollegor samt övriga professioner såsom omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt enhetschefer. Som biståndshandläggare kommer du även hantera planeringar i samband med utskrivningar från sjukhuset. KVALIFIKATIONER Vi... 

Osby kommun

Osby
3 dagar sedan
 ...fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist och logoped knutna till avdelningen. Vidare har du ett tätt samarbete med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet, inte minst på intilliggande medicinavdelningen. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet med... 

Region Skåne, Hässleholms sjukhus

Hässleholm
10 dagar sedan
 ...omsorgsförvaltningens rehabiliteringsenhet arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabiliteringsassistenter som leds av två enhetschefer. Rehabiliteringsenhetens uppdrag riktar sig mot tolv olika geografiska områden i Hässleholms kommun. Uppdragen är delat mellan... 

Hässleholms kommun

Hässleholm
3 dagar sedan