Search Results: 1 215 lediga tjänster

 ...ledare? Då kan tjänsten som enhetschef på förlossningsavdelningen i...  ...upp aktiviteter för att uppnå verksamhetens korta och långsiktiga mål....  .... Du har mod och lust att leda, kan ta egna initiativ, vågar...  ...inom och utanför den egna verksamheten för att nå gemensamma mål. Vidare... 

REGION SKÅNE

Lund
4 dagar sedan
 ...Nu söker vuxenpsykiatriavdelning 6 en ny enhetschef som vill vara med och utveckla...  ...teamet. Avdelningen utvecklar ständigt verksamheten tillsammans med brukarorganisationer, vilket...  ...framgångsrik enhetschef har du en god förmåga att leda och motivera dina medarbetare. Du är... 

REGION SKÅNE

Lund
16 dagar sedan
 ...Söker du ett utvecklande och utmanande uppdrag som enhetschef där du får möjlighet att driva utvecklingen och leda vår rehabenhet/förebyggande verksamhet? Ser du...  ...medarbetare hittar kreativa vägar för att ta verksamheten vidare och förbi utmaningar och hinder? Har du målet... 

Klippans kommun

Klippan
4 dagar sedan
 ...skillnad. Varje dag. Nu välkomnar vi en enhetschef till palliativvårdsavdelningen i Malmö!...  ...insatser ges som led i kurativ behandling. Verksamheten består av palliativvårdsavdelningen med...  .... Som enhetschef hos oss kommer du att leda en välfungerande och kompetent grupp med... 

REGION SKÅNE

Malmö
9 dagar sedan
 ...utrednings- och behandlingshem för barn och familjer. Verksamhetens övergripande uppdrag är att bistå kommunernas...  ...ASQ. ARBETSUPPGIFTER Som biträdande enhetschef är du en del i att organisera, leda och utveckla verksamheten i samarbete med enhetschefen. Fördelning av... 

V o B Syd AB

Lund
8 dagar sedan
 ...trygg och närvarande ledare till rollen som enhetschef på Dialysmottagningen i Lund! Inom...  ...hemdialysen samt två enheter för kronisk dialys. Verksamheten är öppen sju dagar i veckan dagtid samt...  ..., visa tillit och mod och drivas av att leda och utveckla både medarbetare och... 

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS

Lund
6 dagar sedan
 ...dag. Har du viljan och modet att leda en specialiserad och kompetent enhet framåt i sin utveckling? Är du en...  ...order- och materialflödet i hela verksamheten. I området ingår även enheterna...  ...ARBETSUPPGIFTER Nu välkomnar vi en enhetschef till enheten för sortiment. Enheten... 

REGION SKÅNE

Malmö
11 dagar sedan
 ...Biträdande enhetschef till Björkvik Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att...  ...tjänsten Som biträdande verksamhetschef kommer du att leda och utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetschefen. Du kommer ha ett ansvar... 

Humana AB

Höör
24 dagar sedan
 ...har EU-kommissionen valt ut Malmö för att leda Europas omställning och bli en av 100...  ...skapar förutsättning för utveckling av verksamheten. Du har verksamhetsansvar inklusive budget...  ...andra förvaltningar och verksamheter. Som enhetschef representerar du enheten i olika former... 

Malmö Stad Projekt

Malmö
3 dagar sedan
 ...landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap SLU i Alnarp söker enhetschef till enheten för samverkan och utveckling. Om jobbet Uppdraget som enhetschef innebär att målinriktat leda och utveckla verksamheten och bidra till att fakulteten och universitetets framgång.... 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Lomma
3 dagar sedan
 ...Enhetschef till enheterna Fyrklövern och Rinnebäck Referensnummer: 2.9.1-2485-2024 Statens...  ...och ångestfyllda. I syfte att anpassa verksamheten efter klienternas behov är dessa lokaler...  ...återkoppling. Planera, organisera, leda och fördela arbetsuppgifter på ett effektivt... 
Lund
12 dagar sedan
 ...medverka till att vi når dem! I rollen som enhetschef ansvarar du för vårt controllerteam som...  ...organisationen. Du kommer att driva verksamhetens ekonomistyrning och stödja ledning och chefer...  ...personalansvar för nio controllers. Leda och planera budget och... 
Malmö
en månad sedan
 ..., som är kommunstyrelsens förvaltning, har en viktig roll att leda och samordna ekonomistyrningen i hela kommunen och kommunkoncernen...  ...enhetens medarbetare (för närvarande 5 personer) Som enhetschef för ekonomistyrning ansvarar du för kommunövergripande processer... 

People Impact

Lund
en månad sedan
 ...nu en erfaren bygglovschef för att leda, utveckla och planera verksamheten på ett professionellt sätt. Förmågan...  ...även att handlägga ärenden. Som enhetschef är du arbetsgivarföreträdare med formellt...  ...driva utvecklingen av verksamheten framåt tillsammans med medarbetarna. Det... 

Svalövs kommun

Svalöv
11 dagar sedan
 ...enlighet med PM3 modellen tillsammans med verksamheten. Planen innehåller bl.a. mål, budget,...  ...verksamheten och leverantörerna *Planera, leda och genomföra aktiviteter för...  ...rapporter, analyser och beslutsunderlag till enhetschef och avdelningens ledningsgrupp. Digitalisering... 

Malmö Stad Projekt

Malmö
5 dagar sedan
 ..., en planeringssekreterare och ansvarig enhetschef. Du är första linjens chef och ansvarar...  ...eller ledarutbildning. • Erfarenhet av att leda i förändring och driva utveckling samt...  ...förmåga att se vad dina medarbetare och verksamheten behöver för att nå de gemensamma målen.... 

Malmö kommun

Malmö
2 dagar sedan
 ...Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare...  ...Du kommer: • ha nära samarbete med enhetschef som kommer tilldela dig olika uppdrag....  ...förhållningssätt så som lyssna, lära och leda så kan du vara den vi söker. Orion ligger... 

Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO

Lomma
5 dagar sedan
 ...eller organiserad brottslighet prioriteras. Verksamheten bedrivs inom ramen för utredning av brott eller genom åtgärder som ska leda till utredning av brott. Syftet är att...  ...kompetenser som utgör en helhet för att komma framåt.Vidare har god flexibilitet och samarbetsförmåga... 

Tullverket

Malmö
2 dagar sedan
 ...dokumentera, planera, delegera samt att leda insatser inom ditt kompetensområde. Du ansvarar...  ...kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom ditt område i samarbete med...  ...spännande är du varmt välkommen att kontakta enhetschef, facklig representant eller en av våra... 

Hörby kommun

Hörby
17 dagar sedan
 ...funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Verksamheten bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen...  ...och service åt såväl medarbetare som enhetschef. Du arbetar även med utveckling av de...  .... Vi ser att du har god förmåga att leda dig själv och ta relevanta beslut samt... 

REGION SKÅNE

Malmö
2 dagar sedan