Search Results

Dietist till habiliteringen, öppenvård, Karlstad

 ...hela länet och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Varför du som dietist ska välja Region Värmland som arbetsgivare!Sedan 2020 har dietisterna och nutritionsarbete stått högt på regionens agenda. Hos... 

REGION VÄRMLAND

Karlstad
27 dagar sedan

Psykolog till Vuxenhabiliteringen

 ...funktionsnedsättningar. På vuxenhabiliteringen arbetar förutom psykologer även kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, och dietist. Diskussioner om gemensamma yrkes- och habiliteringsrelevanta frågor pågår ständigt inom och över professionsgränserna. Vi lägger... 

REGION VÄRMLAND

Karlstad
2 dagar sedan

Sjuksköterska avdelning 59, Strokeenheten

 ...stroke och TIA finns i teamet bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietist och neuropsykolog. Teamet samarbetar kring det akuta skedet, omvårdnaden och rehabiliteringen. I anslutning till avdelningen finns... 

REGION VÄRMLAND

Karlstad
16 dagar sedan

Sjuksköterska till enheten för ätstörningar, Barn- och ungdomspsykiatri

 ...behandlingsinsatser för barn och unga med ätstörning. Vi arbetar tvärprofessionellt och i behandlingsteamet ingår läkare, kuratorer, sjuksköterskor, dietist, fysioterapeut och psykolog.För att kunna ge så god vård som möjligt är det särskilt viktigt för oss att se våra patienter i ett... 

REGION VÄRMLAND

Karlstad
11 dagar sedan