...Analytics team is responsible for supporting strategic initiatives with data tools like Python, SQL, Qlik by performing impact analysis, data...  ...PowerBI) will be advantageous Plus to have worked as a data analyst or data scientist or data engineer Benefits Working at... 

Etraveli Group AB

Uppsala
5 dagar sedan
At Thermo Fisher Scientific, our Finance teams are important to our business and functional teams to make educated, sound decisions that drive our Mission and make us a stable and trusted industry leader. From Financial Planning & Analysis, Tax, Treasury, Financial Reporting...

Phadia AB

Uppsala
8 dagar sedan
 ...organisation där beslutsvägarna är korta, varje medarbetare gör skillnad, och nya idéer och initiativ premieras. Vi söker nu en Data Scientist som drivs av att jobba i en växande organisation med möjlighet att vara med och bidra till både operativa och strategiska... 

Caspeco

Uppsala
3 dagar sedan
 ...med och påverka och driva den finansiella strategin framåt på ett globalt företag med framtiden för sig? Då kan rollen som Finance Data & Analytics Manager vara din nästa stora utmaning! Uppdraget är på heltid med beräknad start så snart som möjligt och pågår 1 år framåt... 

Poolia Sverige AB

Uppsala
7 dagar sedan
 ...assessments for offshore wind farms. Your tasks include collaborating with colleagues and stakeholders for the design of tools, performing data and literature analysis independently and together with colleagues, and contributing to scientific reports and publications. The... 

Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala
5 dagar sedan
Spännande uppdrag som Finance Data & Analytics Manager! Driv projekt och optimera finansiell business intelligence för vår kund. Samarbeta med finansteam globalt, optimera QlikSense och skapa operativ excellens inom finansiell analys. Dina ledarskaps- och problemlösningsfärdigheter... 

Lernia Bemanning AB

Uppsala
5 dagar sedan
 ...regular flow of customer insights, helping us to focus on solving the right problems. * Establish a strong data foundation together with the BI analyst to improve decision-making. * Lead the product team and ensure we’re solving the right problems in a way that... 

MyCamper

Uppsala
en månad sedan
 ...teknisk användar- och servicedokumentation, tekniska specifikationer, rapporter samt illustrationer. Vidare underhåller och uppdaterar du data och är drivande i att samla in nödvändig information för att skapa dokumentation för projekt. Ditt dagliga arbete sker oftast... 

Academic Work

Uppsala
2 dagar sedan
 ...primärcellskulturer), bildanalys och funktionella assays. Arbetsuppgifterna innefattar att bearbeta, analysera och publicera både nya och gamla data, utföra experiment och aktivt delta i utvecklandet av projektet. Kvalifikationskrav Behörig att anställas som forskare är den... 

Uppsala Universitet

Uppsala
2 dagar sedan
 ...rapportering och tar fram underlag för att på bästa sätt hjälpa våra chefer att fatta underbyggda och bra beslut som för verksamheten framåt. Data kommer från flera olika system och din uppgift blir att strukturera, analysera och presentera information och insikter på ett... 

LF Uppsala

Uppsala
2 dagar sedan
 ...samt karakterisering av de ingående råmaterialen och de erhållna beredningarna. Arbetet inkluderar också behandling av experimentella data och sammanställning av resultat. Administrativt arbete på institutionen kan förekomma i viss utsträckning. Kvalifikationskrav... 
Uppsala
4 dagar sedan
 ...demografi med hjälp av både mikrohistoriska och demografiska metoder. Arbetsuppgifter  Utföra projektrelevant forskning baserad på data hämtade från svenska och utländska arkiv. Detta inbegriper analys, tolkning och registrering av historiska data i projektets... 
Uppsala
9 dagar sedan
 ...med planerade dammutrivningar. Mätning av utsläpp av växthusgaser, främst metan, från olika arter av makrofyter. Analys av erhållna data på utbredning, densitet och växthusgasutsläpp från makrofyter. Fältarbete i skogsmark nära Uppsala. Fältarbetet består av mätning av... 

Uppsala Universitet

Uppsala
10 dagar sedan
 ...inkluderar att leda tillämpningen av nya experimentella metoder såsom RNAscope, tillhandahålla kritisk analys och tolkning av experimentella data för att informera forskningsriktningar, hantera laboratorieressurser inklusive reagenser och utrustning samt säkerställa att all... 

Uppsala Universitet

Uppsala
9 dagar sedan
 ...farmakologiska behandlingar påverkar tumörtillväxt, samt histologi och mikroskopiavbildning för att analysera hjärntumörvävnad. Analys av data och statistisk sammanställning ingår. Arbetet bedrivs i ett tvärvetenskapligt/teamformat där stor vikt läggs vid att kunna... 

Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik o...

Uppsala
12 dagar sedan
 ...- Underhåll, drift och utveckling av infrastrukturen vid FREIA. - Utvärdering av supraledande mikrovågskaviteter. - Samla in data, analysera och tolka resultaten. - Dokumentera och rapportera utfört arbete. - Presentera ditt arbete både skriftligt och muntligt... 

Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala
2 dagar sedan
 ...Arbetet innebär en nära kontakt med deltagare inklusive rekrytering och schemaläggning. Vidare ingår sammanställande och analys av data i flera olika modaliteter. Utöver detta sedvanliga doktoranduppgifter inklusive kurser mm. Kvalifikationskrav Behörig till utbildning... 

Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskape...

Uppsala
2 dagar sedan
 ...customer information accurately into the CRM system manually and through imports, and update and maintain customer records to ensure data integrity. Assist in organizing customer data for targeted marketing efforts, executing CRM campaigns, and collaborating with the... 

Meet a Group international AB

Uppsala
5 dagar sedan
 ...Your role involves deep dives into market analysis, close collaboration with stakeholders across various departments, and leveraging data to shape our pricing strategies. Your expertise will be instrumental in guiding the company through pricing decisions that influence... 

Meet a Groups kund

Uppsala
1 dag sedan
 ...arbetsplats med ca 90 medarbetare och ca 1000 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet är världens främsta leverantör av data på organiserat våld, och programmet är en unik källa... 

Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktfo...

Uppsala
17 dagar sedan
 ...och kvalitet genomsyrar alltid ditt arbete. Vidare ser vi att du har:*En administrativ förmåga*Tidigare erfarenhet av att jobba inom data- och ärendehanteringssystem*God kommunikation. Både med medarbetare, resurser och kunder*God datorvana*Mycket goda kunskaper i det... 

Vattenfall

Uppsala
5 dagar sedan
 ...mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området psykoneuroendokrinologi. Projektet bygger dels på data som redan är tillgängliga inom gruppen och dels på generering av nya data. Kandidaten kommer att uppmuntras till att utveckla nya sätt... 
Uppsala
4 dagar sedan
 ...of relevant experience, preferably within industry or academia. * Strong analytical skills and the ability to interpret complex data. * Demonstrated success in enhancing technical competence and driving process improvements. * Strong analytical skills, problem... 

Galderma

Uppsala
3 dagar sedan
 ...kommer att delta i ett nytt projekt där vi använder tillämpad statistik och informationsteori för att öka informationsinnehållet i data som erhålls i experiment med neutronreflektivitet. Optimering av experiment samt analys av data är centrala för projektet, där målsättningen... 

Uppsala Universitet

Uppsala
4 dagar sedan
 ...flera områden exempelvis biostatistik, ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, analys av textuella data, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller. Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning, examination, forskning... 

Uppsala Universitet

Uppsala
8 dagar sedan
 ...forskningsprojekt under huvudhandledarens ledning. Önskvärt/meriterande i övrigt Praktisk erfarenhet av synkrotrontomografiska data, segmenteringsmjukvaran Mimics, och arbete på tidiga tetrapoder är meriterande. Bestämmelser för doktorander återfinns i... 
Uppsala
8 dagar sedan
 ...validering. För att passa in i vår grupp ser vi gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom medicinteknik, maskinteknik, elektronik, data, system eller mekatronik. Det är starkt meriterande om du har jobbat inom reglerad verksamhet så som medicinteknik eller... 

AFRY

Uppsala
11 dagar sedan
 ...kompetens inom transparenta maskininlärningsmetoder såsom regelbaserade modeller och beslutsträd krävs, liksom kunskaper i allmänna data-/datavetenskapliga metoder. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift är önskvärt eftersom all forskning i huvudsak sker på engelska... 

Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbi...

Uppsala
9 dagar sedan
 ...flera områden exempelvis biostatistik, ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, analys av textuella data, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller. Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning, examination,... 
Uppsala
7 dagar sedan
 ...Assistenterna kommer att samarbeta med professor Joakim Palme och andra forskare vid Statsvetenskapliga institutionen för att samla in data till projektet. Till de viktigaste uppgifterna hör att samla in information om irreguljära migranters sociala och ekonomiska... 

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala
2 dagar sedan