...rehabiliteringsarbete, utredningar eller inför utlåtanden. I ditt arbete ingår även gott samarbete med kommunens hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och rehabpersonal. Kvalifikationer Personliga egenskaper För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en... 

HälsoSjukvård, Gävleborg, Bollnäs Vårdcentral

Bollnäs
14 dagar sedan
 ...samt samverkar om 16 patienter. Tjänsten innebär även ett nära samarbete med övriga professioner som omsorgspersonal, chefer, biståndshandläggare, fysio- och arbetsterapeut, läkare, och externa aktörer så som primär- och slutenvård. Vi bedriver en personcentrerad vård... 

Socialförvaltningen, Förebyggande och hälsa, Hemsjukvård Sär...

Bollnäs
1 dag sedan
 ...stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Som socialsekreterare/biståndshandläggare möter du människor, handlägger aktualiseringar, utreder behov, fattar beslut om bistånd samt följer upp beslutade insatser.... 

Söderhamns kommun

Söderhamn
en månad sedan