Postdoktor i Astronomi

 ...ha erhållits vid starten av anställningen. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Geologiska...

Lund
21 dagar sedan

Postdoktor i exoplaneter och planetbildning

 ...kontaktas för sökande som kallas till intervju.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska in...

Lund
14 dagar sedan

Shop Marketer

 ...Astro Sweden säljer produkter inom Friluftsliv, jakt, skytte, fiske, naturvetenskap, astronomi, mikroskopi och ornitologi till privatpersoner, företag och skolor. Företaget har butik och lager i Skara och ca 45 anställda. Vi har just flyttat in i Skandinaviens största... 

Astro Sweden AB

Skara
2 dagar sedan

Doktorand i rymdfysik

 ...Anställningen bör kunna påbörjas senast under våren 2024. Vad avser forskarutbildning tillhör doktoranden Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och måste alltså uppfylla kraven för antagning till denna utbildning. Information om... 

Institutet för rymdfysik

Uppsala
13 timmar sedan

Doktorand i rymdfysik

 ...Tjänsten finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Doktoranden kommer även att tillhöra Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och ska uppfylla universitetets krav för antagning till forskarutbildning. Information om forskarutbildning... 

Institutet för rymdfysik

Uppsala
13 timmar sedan

Biträdande universitetslektor

 ...rekryteringssystemet.Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikc...

Lund
8 dagar sedan

Doktorand inom miljöfysik

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander.Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med... 

Department of Physics and Astronomy

Uppsala
17 dagar sedan

Postdoktor inom jordobservation av vegetationsbränder

 ...du önskar åberopa.Välkommen med din ansökan.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet... 

Lunds Universitet

Lund
9 dagar sedan

Postdoktor inom referensskikt för neutronreflektivitet

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan... 

Uppsala Universitet

Uppsala
3 dagar sedan

Gästforskare i rymdfysik

 ...avlagt en doktorsexamen. Den sökande bör för närvarande inte vara en aktiv forskare vid IRF, eller vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Den sökande bör kunna börja arbetet före våren 2024. Ansökan skall innehålla meritförteckning, ett... 

Institutet för rymdfysik

Uppsala
9 dagar sedan

Doktorand i protein engineering och evolution

 ...proteinkaraktärisering.För mer information se: Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds Universitet

Lund
11 dagar sedan

Doktorand i fysik

 ...För mer information om tjänsten, följ länken Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska in...

Lund
29 dagar sedan

Säkerhetssamordnare

 ...Corporation (SSC) och används för att skjuta upp sondraketer för mikrogravitation, atmosfärisk forskning samt höghöjdsballonger för astronomi, atmosfärisk forskning och falltester av rymd- och flygfarkoster. Esrange är också en av världens största civila... 

Svenska Rymd AB

Kiruna
2 dagar sedan

Projektassistent; Koherensmätare av små kvantsystem

 ...uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds Universitet

Lund
3 dagar sedan

Doktorand i fysikalisk kemi

 ...uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lund
7 dagar sedan

Administrativ chef till Centrum för miljö- och klimatvetenskap

 ...uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds Universitet

Lund
9 dagar sedan

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket-Tidsbegränsad anställning

 ...lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds Universitet

Lund
12 dagar sedan

Laboratorie-och projektassistent vid fältarbete på geologiska Institutionen

 ...uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds Universitet

Lund
1 dag sedan

Två forskare inom Klimatmodellering med AI

 ...lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds Universitet

Lund
en månad sedan

Doktorand i tillämpad kärnfysik med inriktning kärnämneskontroll

Inom Avdelningen för tillämpad kärnfysik, Institutionen för fysik och astronomi, bedrivs forskning inom området fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll. Forskningen avseende kärnämneskontroll är inriktad på verifiering av använt kärnbränsle, utveckling av analysmetoder... 

Uppsala Universitet

Uppsala
10 dagar sedan

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med fokus på MR-fysik

 ...och handlingar som sökanden önskar åberopa. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet... 

Lunds Universitet

Lund
2 dagar sedan

Doktorand i analytisk kemi med fokus på landskapsekotoxikologi

 ...önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade... 

Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lund
15 dagar sedan

Forskare inom tvådimensionella (2D) och komplexa oxidkvantmaterial

Forskare inom tvådimensionella (2D) och komplexa oxidkvantmaterial Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl... 

Uppsala Universitet

Uppsala
8 dagar sedan

Postdoktor i modellering av Bioaerosoler, Lagermoln och Klimat med AI

 ...lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökanVid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosy...

Lund
24 dagar sedan

Forskare i Modellering av Aerosoler, Kalla Moln och Klimat

 ...lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra... 

Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosy...

Lund
en månad sedan

Doktorand inom 2-D kvantmaterial (MSCA COFUND-projektet PRISMAS)

 ...kretsar.PI (handledare) Assoc. Prof. Venkata Kamalakar Mutta från X-ray Photon Science-avdelningen vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Han tilldelades ett ERC-konsolideringsanslag 2020 och leder gruppen Quantum material device (värdgrupp) med... 

Department of Physics and Astronomy

Uppsala
11 dagar sedan

Doktorand i teoretisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS)

 ...internationella nätverk.För mer information: Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet... 

Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lund
28 dagar sedan

Doktorand i fysikalisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS)

 ...hållbara proteiner.För mer information: Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet... 

Lunds Universitet

Lund
29 dagar sedan