Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.

Skolverket

Webbplats www.skolverket.se

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Hos oss arbetar drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar i vårt viktiga arbete för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten och de uppdrag vi får från regeringen bland annat via det årliga regleringsbrevet. Så här ser vårt arbete ut i korta drag:

 • Sätter ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas. Till exempel genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd.
 • Genomför fördjupade studier, gör analyser och tar fram statistik om förskolan och skolan. Vi ansvarar också för det svenska deltagandet i internationella studier.
 • Stödjer utvecklingen och förbättringsarbetet i förskolan och skolan.
 • Erbjuder fortbildning för förskolans och skolans personal.
 • Utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare.
 • Administrerar och fördelar statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka bidrag.

Som medarbetare på Skolverket bidrar du i vårt viktiga arbete för att alla barn och elever får en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du som medarbetare ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra.

Vi stödjer utvecklingen av förskolan och skolan, tar fram läroplaner och föreskrifter samt erbjuder fortbildning för lärare, förskolelärare och skolledare. Vi utfärdar också lärarlegitimationer, handlägger statsbidrag och i vår Upplysningstjänst svarar vi på frågor om skolan och skollagen.

På Skolverket arbetar ca 800 medarbetare uppdelade på två arbetsplatser i Stockholm

En god arbetsmiljö på Skolverket ska bidra till arbetsglädje, engagemang och god hälsa bland medarbetarna. Varje vecka har du möjlighet att använda en timme av din arbetstid för en friskvårdsaktivitet. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2 700 kronor per år..

Jobb på Skolverket

 • Systemadministratör - Skolverket

  Solna

   ...Systemadministratör till Skolverket Uppdragsbeskrivning Placeringen är på enheten för Infrastruktur och plattform inom avdelningen för Verksamhetsutvecklingsstöd. Enheten ansvarar för att säkerställa tillgänglighet och kostnadseffektiv drift av samtliga it-miljöer... 
 • Utredare till Skolverkets handläggnignsavdelning

  Solna

   ...barns och elevers utveckling och lärande. Nu söker vi två utredare som ska arbeta med att kontrollera och följa upp att statsbidrag...  .... Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap... 
 • Verksamhetsutvecklare/processledare

  Solna

   ...elevers utveckling och lärande. Till enheten för portfölj- och utvecklingssamordning söker vi nu en verksamhetsutvecklarare/processledare för myndighetens verksamhetsutvecklingsprocess. Om arbetet Vi söker dig med passion för verksamhetsutveckling genom processer... 
 • Verksamhetsutvecklare/förändringsledare inom digitalisering och innovation

  Solna

   ...utveckling och lärande. Till enheten för portfölj- och utvecklingssamordning söker vi nu en verksamhetsutvecklare/förändringsledare med inriktning mot digitalisering och innovation. Om arbetet Vi söker dig som har passion för digital transformation och utveckling,... 
 • Processtödjare som vill vara med och utveckla skolan och förskolan Stockholm

  Stockholm

   ...kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som...  ...att stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Uppdraget omfattar förskolan, förskoleklassen,... 
 • Undervisningsråd för yrkesutbildning med fokus på handel

  Solna

   ...för barns och elevers utveckling och lärande. Nu söker vi ett undervisningsråd som ska arbeta med att utveckla och förvalta gymnasieskolans och gymnasiesärskolans styrdokument, i första hand med fokus på handelsområdet. Om arbetet I rollen som undervisningsråd...