Ett fel har inträffat och servrarna kan inte bearbeta din förfrågan just nu. Försök igen om några minuter.
Till huvudsidan Kom igång Integrationsexempel Testa API

Kom igång med Jooble REST API

Gå med i Jooble och hjälp arbetsgivare och kandidater att hitta varandra på nätet.

REST API gör att utvecklare får tillgång till och kan integrera Joobles sökresultat inom dina webbprodukter, eller att bygga en helt ny webbprodukt på egen hand.

Hur sätter jag igång?

Fyll i formuläret nedan och begär en Jooble REST API-nyckel. När du har fyllt i formuläret får du din unika API-nyckel. Du behöver den här nyckeln för att använda vår API.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig.

Namn*
Titel*
Webbsida*
Telefon*
Email*

Tack för ditt samarbete.

Gå till huvudsidan

Integrationsexempel

Vi stöder flera olika format för din bekvämlighet. Fråga din utvecklare om du är osäker.

Format som stöds

JSON
C# (.NET 4 or later)
Javascript
Php
Python 2.7
Python 3.5
Ruby

Skicka HTTP POST till https://se.jooble.org/api/<API KEY> för att använda REST API

Exempel på JSON-förfrågan:
{
		"keywords": "account manager",
		"location": "London",
		"radius": "80",
		"salary": "5000",
		"page": "1"
 }

Beskrivning av förfrågningsfältet
keywords - (obligatoriskt) - sök nyckelord
location - Plats
radius - Avstånd (0, 8, 16, 24, 40, 80) kilometer
salary - Löneintervall 1000 - 5000 (€)
page - Sidnummer
searchMode - sökläge
1 - Visa rekommenderade jobb + *JDP (Komplett beskrivning av jobb på Jooble förbättrar samverkan med Er hemsida)
2 - Visa rekommenderade jobb
3 - Visa alla jobb (rekommenderas ej)

Exempel på JSON-svar:
{
	"totalCount":651,

	"jobs": [
		"job": {
			"title": "Account manager",
			"location": "London",
			"snippet": "... are looking for account manager in London, greate opportunity to ...",
			"salary": "5000 €",
			"source": "barclays.co.uk",
"type": "Alla",
			"link": "https://se.jooble.org/away/...",
			"company": "Jooble",
			"id": 8240559805230395300,
			"updated": "2016-05-26T10:51:51.4720673+03:00"
		},
		"job": ...
	]
}

Svarsfält
totalCount - Totalt antal resultat

"job": Struktur
title - Titel
location - Plats
snippet - Hämta
salary - Lön
source - Jobbkälla
type - Jobbtyp (Alla, Heltid, Tillfälligt, Deltid, Praktik, null)
link - URL
updated - job publication date (ISO 8601 format)

Svaret returnerar antalet tillgängliga sökresultat. Sökresultaten är begränsade till 20 jobb per sida.
var url = "https://se.jooble.org/api/";
var key = "<YOUR_API_KEY>";

//create request object
WebRequest request = HttpWebRequest.Create(url + key);
//set http method
request.Method = "POST";
//set content type
request.ContentType = "application/json";
//create request writer
var writer = new StreamWriter(request.GetRequestStream());
//write request body
writer.Write("{ keywords: 'it', location: 'Bern'}");
//close writer
writer.Close();
//get response reader
var response = request.GetResponse();
var reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
//read response
while (!reader.EndOfStream)
{
    Console.WriteLine(reader.ReadLine());
}    
var url = "https://se.jooble.org/api/";
var key = "<YOUR_API_KEY>";
var params = "{ keywords: 'it', location: 'Bern'}"

//create xmlHttpRequest object
var http = new XMLHttpRequest();
//open connection. true - asynchronous, false - synchronous
http.open("POST", url + key, true);

//Send the proper header information
http.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
	
//Callback when the state changes
http.onreadystatechange = function() {
	if(http.readyState == 4 && http.status == 200) {
		alert(http.responseText);
	}
}
//Send request to the server
http.send(params);
<?php
$url = "https://se.jooble.org/api/";
$key = "<YOUR_API_KEY>";

//create request object
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url."".$key);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{ "keywords": "it", "location": "Bern"}');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));

// receive server response ...
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$server_output = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);

//print response
print_r($server_output);

?>
import httplib

host = 'se.jooble.org'
key = '<YOUR_API_KEY>'

connection = httplib.HTTPConnection(host)
#request headers
headers = {"Content-type": "application/json"}
#json query
body = '{ "keywords": "it", "location": "Bern"}'
connection.request('POST','/api/' + key, body, headers)
response = connection.getresponse()
print(response.status, response.reason)
print(response.read())
import http.client

host = 'se.jooble.org'
key = '<YOUR_API_KEY>'

connection = http.client.HTTPConnection(host)
#request headers
headers = {"Content-type": "application/json"}
#json query
body = '{ "keywords": "it", "location": "Bern"}'
connection.request('POST','/api/' + key, body, headers)
response = connection.getresponse()
print(response.status, response.reason)
print(response.read())
require 'net/http'
url = 'https://se.jooble.org/api/'
key = '<YOUR_API_KEY>'
#create uri for request
uri = URI.parse(url + key)
#prepare post data
post_args = { 'keywords': 'it', 'location': 'Bern'}
#send request to the server
http = Net::HTTP.new(uri.host, uri.port)
#for https
http.use_ssl = true
request = Net::HTTP::Post.new(uri.request_uri, 'Content-Type' => 'application/json')
request.body = post_args.to_json
#send request to the server
response = http.request(request)