Leg. Skolsköterska - Skolor i Borås

AB Big Care
Big Care söker leg. skolsköterska till två grundskolor i Borås mellan veckorna 38-45. Uppdraget är på 3 valfria arbetsdagar i veckan med arbetstiden 8-17 (60 min rast) eller 7:30-16 (30 min rast)Kvalifikationskrav- Svensk legitimerad skolsköterska, alternativet distriktssköterska... 
Borås
en månad sedan

Lärare årskurs 4-6 på Viskaforsskolan

Borås kommun
 ...fritidshem uppdelade på 4 avdelningar från f-klass till åk 4. Viskaforsskolan innefattas också av en elevhälsa med specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator.Tjänsten innebär en tillhörighet i arbetslag årskurs 4-6. Uppdraget innebär att vara ansvarig för en... 
Borås
1 dag sedan

Lärare årskurs 7-9 Musik på Särlaskolan, Grundskoleförvaltningen

Borås Stad
 ...elever i behov av en mer flexibel skolmiljö samt en förberedelsegrupp. På skolan finns förutom pedagogisk personal även kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, vaktmästare, fastighetsskötare, lokalvårdare,... 
Borås
7 dagar sedan

Enhetschef elevhälsa

Alingsås kommun
 ...ARBETSUPPGIFTERSom enhetschef för den samlade elevhälsan ansvarar du för drygt 30 medarbetare inom elevhälsans olika professioner, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.I detta ansvar ingår verksamhets-, personal-, och budgetansvar. Tillsammans med medarbetare och... 
Alingsås
20 dagar sedan

Vi söker lärare till en mindre undervisningsgrupp

Vittraskolorna AB
 ...och skapa förutsättningar för barnens bästa. Du kommer tillhöra skolans elevhälsoteam där vi är olika professioner i form av skolsköterska, speciallärare, logoped, psykolog, läkare och rektorer. Du kan exempelvis undervisa i en mindre grupp på förmiddagen och sedan undervisa... 
Alingsås
25 dagar sedan

Specialpedogag åk F-3 Lindbladskolan

Vårgårda kommun
 ...arbetar cirka 70 medarbetare. På Lindbladskolan F-3 består elevhälsans professioner av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Lindbladsskolan F-3 och 4-6 samlade professioner inom elevhälsan, arbetar i ett större forum i det... 
Vårgårda
7 dagar sedan

Grundskollärare åk 4-6 till Tranängskolan

Tranemo kommun
 ...pedagog på vårt rektorsområde har du ett nära samarbete och stöd av vårt elevhälsoteam bestående av både rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. KVALIFIKATIONERVi ser att du har en god pedagogisk förmåga, har ett flexibelt förhållningssätt och kunskap att... 
Tranemo
1 dag sedan

Lärare i fritidshem åk F-3 Lindbladskolan

Vårgårda kommun
 ...där arbetar cirka 70 medarbetare. Lindbladskolan F-3 består elevhälsans professioner av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska och en centralt sittande psykolog och läkare. Lindbladsskolan F-3 och 4-6 samlade professioner inom elevhälsan, arbetar i ett större... 
Vårgårda
7 dagar sedan

Lärare med behörighet i grundskolans åk 4-6, gärna utbildning i Ma, Sv och

Härryda kommun
 ...175 elever och vi är ca 27 personal som arbetar på skolan. Vi har ett elevhälsoteam som består av speciallärare, socialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog samt skolkurator. Elevhälsoteamet arbetar både på F-5 och 6-9-enheten, sånär som på socialpedagog och... 
Härryda
1 dag sedan