Lokalvårdare SLU

Sveriges lantbruksuniversitet
 ...självständigt och får då inte vara rädd för ensamarbete. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet. Eftersom arbetet kan ske där djur och lantbruk bedrivs, kan du inte ha allergier som förhindrar dig att arbeta i sådana miljöer. Det kan även förekomma kadaver och... 
Uppsala
1 dag sedan

Forskningsassistent i Mikrobiologi

Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbi...
 ...administrativa uppgifter, vilka anknyter till den pågående forskningen; så som att upprätthålla kontakt med djurhus, beställning av djur och att delta i olika möten. Även deltagande i författandet av vetenskapliga skrifter och vetenskapliga presentationer inom forskargruppen... 
Uppsala
6 dagar sedan

Fältkontrollant/Handläggare

Länsstyrelsen Uppsala län, Landsbygdsavdelningen
 ...Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi... 
Uppsala
6 dagar sedan

Doktorand i veterinärmedicin

Sveriges lantbruksuniversitet
 ...implications for animal welfare: I doktorandprojektet kommer frågor kring djurskydd och djurvälfärd i samband med forskning på vilda djur att belysas, liksom andra aspekter på människans interaktioner med vilt. Detta utifrån bl.a. 3R-principerna (Replace, Reduce, Refine... 
Uppsala
8 dagar sedan

Avdelningschef Fält

Ls Jobbet AB
 ...produktionen så att långsiktigt hållbara lantbruksföretag skapas. Vi erbjuder en spännande tjänst där: Agendan är hållbarhet för djur, människor, miljö och ekonomi. Glädje, positivt bemötande och bra relationer styr dagen. Du medverkar i livsmedelskedjan med stöd... 
Uppsala
15 dagar sedan

Doktorand, Veterinärmedicinsk vetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
 ...fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena... 
Uppsala
8 dagar sedan

Handläggare jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Uppsala län
 ...Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi... 
Uppsala
7 dagar sedan

Handläggare jordbrukarstöd, tidsbegränsad anställning

Länsstyrelsen Uppsala Län
 ...Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi... 
Uppsala
6 dagar sedan

IT-pedagog / Utbildare

SVA - Statens Veterinärmedicinska Anstalt, IT - Systemutveck...
Friska djur - trygga människor Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap... 
Uppsala
6 dagar sedan

Biomedicinsk analytiker

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Friska djur - trygga människorStatens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap... 
Uppsala
20 dagar sedan

Administrativ chef

Sveriges Lantbruksuniversitet
 ...fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena... 
Uppsala
21 dagar sedan

Administratör - med medicinsk erfarenhet sökes!

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Friska djur - trygga människorStatens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap... 
Uppsala
14 dagar sedan

Veterinär till Smådjurskliniken

Sveriges lantbruksuniversitet
 ...även meriterande om du har doktorsexamen och/eller har genomgått pedagogisk utbildning. Du förväntas ha ett brinnande intresse för djur men även en hög kompetens och förståelse för vikten av god kommunikation då vi arbetar med stort kundfokus och lägger stor vikt vid... 
Uppsala
19 dagar sedan

Vi söker dig - medarbetare till daglig verksamhet

CVO
 ...arbetshandledare på daglig verksamhet så kan arbetsuppgifterna variera under veckan. Ena dagen kanske man är på en 4H-gård och njuter av djur och natur, nästa är du i en restaurangmiljö och stöttar någon/några, arbetar med uppgifter i våra lokaler eller badar tillsammans.... 
Uppsala
19 dagar sedan

Doktorand, biologi med inriktning mot ekologi

Sveriges Lantbruksuniversitet
 ...populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk... 
Uppsala
9 dagar sedan