203 lediga tjänster

Search Results:

Universitetslektor i kemi med inriktning mot kemisk ekologi

 ...forskningssamarbeten såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat växtskydd och kemisk ekologi med syftet att utveckla förståelsen för biologiska resurser och ett hållbart utnyttjande av dessa. Information om institutionen... 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Lomma
en månad sedan

Doktorand i marin ekologi

 ...studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorand i marin ekologiGöteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet... 

Göteborgs universitet

Göteborg
14 dagar sedan

Doktorand i marin mikrobiell ekologi

 ...från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Doktorand i marin mikrobiell ekologiGöteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
14 dagar sedan

Postdoktor i akvatisk ekologi

 ...erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se ). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella... 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Umeå
21 dagar sedan

Universitetslektor i textilvetenskap

 ...aktivt ansöka om externa forskningsmedel och samverka med det omgivande samhället. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de... 

Uppsala universitet

Uppsala
6 dagar sedan

Universitetslektor i statsvetenskap

 ...förekomma olika arbetsuppgifter kopplade till forskning inom olika projekt där vi behöver förstärkning.BehörighetskravBehörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller... 

MÄLARDALENS UNIVERSITET

Västerås
9 dagar sedan

Universitetslektor i kostvetenskap

 ...forskning inom ämnesområdet för anställningen samt att söka externa forskningsmedel.Läs hela annonsen här Göteborgs universitet | Universitetslektor i kostvetenskap (reachmee.com) Anställning Anställningen är tillsvidare på 100% med placering tillsvidare vid... 

Göteborgs universitet

Göteborg
5 dagar sedan

Universitetslektor i matematik

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt...

Linnéuniversitetet

Växjö
6 dagar sedan

Universitetslektor i informatik

 .... Forskningen bedrivs framförallt i en svensk kontext och med kvalitativa ansatser, och kräver samverkan med praktiker.Som universitetslektor i informatik undervisar du på svenska och engelska på grund-, avancerad och forskarnivå. Till utbildning hör utveckling, planering... 

Linköpings Universitet

Linköping
8 dagar sedan

Universitetslektor i nationalekonomi

 ...undervisningsspråk, främja internationellt studentutbyte och engagera lärare med erfarenhet av utländska undervisningsmiljöer.Som universitetslektor i nationalekonomi undervisar du på kurser inom nationalekonomi på grundnivå och avancerad nivå på främst svenska, samt... 

Linköpings Universitet

Linköping
7 dagar sedan

Universitetslektor i arkitektur

Umeå Arkitekthögskolan (UMA) söker nu en Universitetslektor i arkitektur med inriktning mot byggnadsteknik och hållbart byggande. På UMA kommer du att vara en del av en internationell, framåttänkande och öppen miljö där holistiska, interdisciplinära och experimentella... 

Umeå Universitet

Umeå
8 dagar sedan

Postdoktor i mikrobiell ekologi i kustekosystem i Östersjön

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2023-06-20.Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi,... 

Stockholms universitet

Stockholm
21 dagar sedan

Universitetslektor i idrottsvetenskap

 ...antidoping och anpassad fysisk aktivitet samt fristående kurser inom idrottsvetenskap och folkhälsovetenskap.Vi söker nu en universitetslektor på heltid i idrottsvetenskap.ARBETSUPPGIFTERDe huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ansvara för och bedriva undervisning,... 

Högskolan i Gävle

Gävle
9 dagar sedan

Vikarierande universitetslektor i statsvetenskap

 ...lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans... 

Lunds Universitet

Lund
9 dagar sedan

Doktorand i marin ekologi

 ...världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Doktorandplats: Doktorand i marin ekologi Institutionen för marina vetenskaper vid naturvetenskapliga fakulteten (https://www.gu.se/marina-vetenskaper), Göteborgs universitet... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
14 dagar sedan

Universitetslektor i historia

Ref nr: ORU 2.1.1-03697/2023 Vi söker en universitetslektor i historia för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är historia. Bakgrund Historieämnet vid Örebro universitet... 

Örebro Universitet

Örebro
5 dagar sedan

Universitetslektor i kostvetenskap

 ...forskning inom ämnesområdet för anställningen samt att söka externa forskningsmedel.   Behörighet   Behörig att anställas som universitetslektor i kostvetenskap är den som har: ~avlagt doktorsexamen i relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskaplig... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
5 dagar sedan

Universitetslektor i sociologi

 ...samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.Vi söker nu en universitetslektor i sociologi. Akademin för hälsa och välfärdHögskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten... 

Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Halmstad
16 dagar sedan

Postdoktor med inriktning på ekologi vid introduktion av exotiska tallar

Institutionen för skogens ekologi och skötselVi vill rekrytera en postdoktor som ska fokusera på ekologin vid introduktion av exotiska träd. Postdoktorn kommer att vara anställd vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i... 

Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå
14 dagar sedan

Universitetslektor i affärsrätt

 ...immaterialrätt och EU-rätt. Dessutom är undervisning inom IT-rätt, dataskyddslagstiftning och globala rättigheter aktuellt. Som universitetslektor i affärsrätt undervisar och examinerar du kurser på grundnivå och avancerad nivå som ges på svenska och engelska.Du... 

Linköpings Universitet

Linköping
9 dagar sedan