Sjuksköterska sökes till hälso- och sjukvårdens korttidsenhet

I Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation (HSV) arbetar ca 300 sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter...  ...utvecklar vi framtidens kommunala hälso- och sjukvård!Vill du få en inblick i vår vardag och vad som... 

Borås kommun

Borås
4 dagar sedan

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor sökes till Borås Stad

 ...drygt 2 500 medarbetare. Förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation (HSV) består...  ...utvecklar vi framtidens kommunala hälso- och sjukvård och Nära vård.Du som är sjuksköterska...  ...längst ner på sidan.Just nu söker vi sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor till våra team... 

Borås Stad

Borås
19 dagar sedan

Sjuksköterskor till LSS

Om ossBemanning med omsorg.Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare och om våra sjuksköterskor. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar.Ofelia vård är... 

Ofelia Vård AB

Borås
8 dagar sedan

Sjuksköterskor till palliativ enhet

Om ossBemanning med omsorg.Ofelia vård månar om den svenska sjukvården, våra medborgare, om våra sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Vi är Sveriges tryggaste bemanningsföretag för dig som är sjuksköterska. Vi har uppdragen som du söker och villkoren som du förtjänar... 

Ofelia Vård AB

Borås
7 dagar sedan

Barnmorska till BB

 ...nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som...  ..., barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor och...  ...åldrar samt i samband med graviditet. BB-enheten har 20 vårdplatser fördelade på 3 team... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
13 dagar sedan

Vårdenhetschef till IVA

 ...nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som...  ...med och driva utvecklingen framåt på enheten. Du ansvarar för enhetens verksamhet,...  ...medarbetargrupp bestående av IVA-sjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor... 

Södra Älvsborgs sjukhus, VO anestesi, operation och intensiv...

Borås
12 dagar sedan

Vi söker dig som studerar till sjuksköterska!

 ...fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på...  ...i praktiken - handledning av erfarna undersköterskor och sjuksköterskor - relevant introduktion och utbildningsmoment - möjligheten... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
2 dagar sedan

Tandsköterska, Dalsjöfors

 ...redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen...  ...människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt,... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
6 dagar sedan

Tandsköterska, Fristad

 ...Västra Götalandsregionen blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen...  ...människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt,... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
6 dagar sedan

Sjuksköterska till strokeavdelning

 ...i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt...  ...del av teamet för att stödja med läkemedelshanteringen. På enheten arbetar även en senior sjuksköterska som bland annat är... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
12 dagar sedan

Röntgensjuksköterska till akutradiologi

 ...i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt...  ...kvalitet och utveckling inom specialiteten radiologi. Inom enheten är vi drygt 100 medarbetare, varav ca 40... 

Södra Älvsborgs Sjukhus, VO bild och funktionsmedicin och me...

Borås
12 dagar sedan

Sjuksköterska till närsjukvårdsteamet

 ...fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på...  ...av sjukhusets mobila specialistvård och består av erfarna sjuksköterskor, kurator, dietist, sekreterare och specialistläkare.Din... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
5 dagar sedan

Sjuksköterska till akutmottagning psykiatri

 ...fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på...  ...ett nära samarbete med ambulans och polis. I teamet ingår sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom psykiatri, mentalskötare, specialistläkare... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
1 dag sedan

Sjuksköterska till psykiatriavdelning 2

 ...fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på...  ...psykiatrisk vård. Vi arbetar tvärprofessionellt med läkare, sjuksköterskor och skötare. Som sjuksköterska leder och fördelar du arbetet... 

Södra Älvsborgs sjukhus, VO psykiatri

Borås
6 dagar sedan

Säkerhetssamordnare till SÄS

 ...i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt...  .../GDPR samt sjukhusets passagesystem. Vid enheten finns dessutom styrning och löpande kontakter med sjukhusets... 

Södra Älvsborgs sjukhus, Stab för ledningsstöd och administr...

Borås
18 dagar sedan

ST-läkare inom akutsjukvård

 ...fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på...  ...mobil verksamhet där du efter några år kan bli aktuell. Våra sjuksköterskor vårdar även patienter på ÖNH och ögonsjukvården. Dessa... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
1 dag sedan

Specialistläkare till Habiliteringen Borås

 ...har vi kraft att förändra.Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning...  ...Du kommer att arbeta tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterskor, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer,... 

Habilitering Hälsa, Habilitering , Borås barn och ungdom

Borås
6 dagar sedan

Enhetschef - Vårdnära Service

 ...materialhantering på Södra Älvsborgs sjukhus. Servicemedarbetarna inom enheten arbetar i olika VNS-Team med fokus inom dessa områden.En...  ...i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt,... 

Fastighet, stöd och service, Hälso-och sjukvårdservice, Södr...

Borås
12 dagar sedan

Arbetsterapeut till arbets- och fysioterapimottagning

 ...i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt...  ...på sjukhuset arbetar vi tvärprofessionellt/teambaserat.På enheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
13 dagar sedan

Undersköterska till kirurgavdelning, vikariat

 ...i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt...  ..., akut urologi samt akuta öron/näsa/hals-sjukdomar. På enheten sker även en del planerad kirurgi inom samtliga områden.Vi... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
15 dagar sedan

Medicinsk sekreterare till psykiatrimottagning personlighetssyndrom, vik.

 ...nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som...  ...samt övrig personal på enheten - LPT-dokumentation - att handleda...  ...sjukhusområdet.På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, läkare, psykologer, socionomer, psykoterapeuter... 

Södra Älvsborgs Sjukhus, VO psykiatri

Borås
15 dagar sedan

Fysioterapeut/Sjukgymnast

 ...ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar...  ...i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt,... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
26 dagar sedan

Tandhygienist, Centrum Borås/Sandared

 ...till oss blir du i första hand kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju, gäller ej internt sökande. Efter...  ...människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt,... 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Borås
6 dagar sedan

Tandläkare, Centrum Borås/Sandared

 ...till oss blir du i första hand kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju, gäller ej internt sökande. Efter...  ...människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt,... 

Folktandvården, Centrum Borås och Sandared

Borås
4 dagar sedan

Legitimerad fysioterapeut

 ...yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var...  ...förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation (HSV) arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och... 

Borås kommun

Borås
29 dagar sedan

Sjuksköterska till kirurgiavdelning (K2)

 ...i fokus. Nu tar vi nästa steg i utformningen av framtidens hälso- och sjukvård och letar efter nya medarbetare som vill göra skillnad på riktigt...  ..., akut urologi samt akuta öron/näsa/hals-sjukdomar.På enheten sker även en del planerad kirurgi inom samtliga områden. Här... 

Södra Älvsborgs Sjukhus, VO kirurgi, ortopedi och öron-näsa-...

Borås
27 dagar sedan

Servicebiträde med körkort till hemtjänst Viskafors

 ...invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv varje dag...  ...både självständigt och tillsammans med kollegor inom enheten.Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar, måndag tom fredag... 

Borås kommun

Borås
18 dagar sedan

Enhetschef inom hemsjukvården, inriktning rehabilitering

 ...kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper....  ...syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.Enheten för kommunal hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård inom områdena funktionshinder... 

Borås Stad

Borås
21 dagar sedan

Legitimerad arbetsterapeut till HSV-teamet i Norrby/Sandhult

 ...yngre och äldre invånare som är i behov av vård- och omsorg, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoinsatser ska ha ett gott liv var...  ...samarbete med rehabiliteringsassistenter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal.... 

Borås Stad

Borås
3 dagar sedan

Specialistläkare sökes till Klinisk mikrobiologi, Västra Götalands Regionen

 ...forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital...  ...gärna!Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis...  ...Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för... 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Laboratorium för klinisk ...

Borås
25 dagar sedan