Samverkansofficier, Mellersta Militärregionen

 ...också som en länk mellan Försvarsmakten och samhället, där ett aktivt samarbete med länsstyrelse, sjukvårdsregion, polisregion och trafikverket bedrivs. Vid behov leder även chefen för MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället.... 

Försvarsmakten

Upplands-Bro kommun
21 dagar sedan

Mellersta Militärregionen söker Transportofficer, Kungsängen

 ...bevakar transport-infrastrukturutvecklingen inom regionen. Det ingår även att samverka med civila myndigheter på regional nivå t.ex. Trafikverket.Att arbeta som Transportofficer vid MR M Logistikavdelningen ger dig möjlighet till kompetensutveckling, träning på arbete 3... 

Försvarsmakten

Upplands-Bro kommun
22 dagar sedan