...avdelning och vi söker nu en engagerad och erfaren chef för verksamhetsstöd med HR-ansvar för att leda och utveckla vår nya avdelning. Avdelningen...  ...ledare med förmåga att inspirera och motivera. Du är strategiskt tänkande, har god samarbetsförmåga och trivs i en miljö där... 

Östersundshem AB

Östersund
8 dagar sedan
 ...ansvarar för frågor kopplade till arbetsmiljö, fastighet och säkerhet. Personalansvaret omfattar 11 medarbetare. Enheten består av verksamhetsstöd, vaktmästeri, transportservice, simhall och lokalvård. Gällande lokalvården är du avtalsansvarig mot entreprenör. Som... 

Tranemo Kommun , Samhällssektionen

Tranemo
13 dagar sedan
Hållbar textilservice för kunder med höga krav på service, kvalitet och hygien. Med Textilia blir våra kunders vardag enklare. Vi ser till att de alltid har rena och hela textilier av hög kvalitet - på rätt ställe, i rätt mängd, i rätt tid. Men vi nöjer oss inte där. Genom...

Textilia Tvätt & Textilservice AB

Norrtälje, Norrtälje kommun
24 dagar sedan
 ...styrningen av Region Västerbottens avtal och materialflöden. Inköpsavdelningen är indelad in i två sektioner, Upphandling och Strategiskt inköp. Sektionen Strategiskt inköp består av 12 medarbetare. För att förstärka dessa sektioner söker vi nu sektionschefer. Vill du... 

Region Västerbotten, Inköp o logistik VB

Umeå
18 dagar sedan
 ...Kry söker nu en gynekolog för kliniskt och strategiskt arbete i vår digitala tjänst med kvinnohälsa. Arbetsuppgifter 1. Arbete i videotjänsten: Motta och hantera konsultationer från kvinnor som söker vård för klimakteriet Genomföra bedömningar och diagnostik i... 

Kry Primärvård AB

Sverige
25 dagar sedan
 ...verksamhetskrav på informationshantering och informationssystem. Huvudsakliga arbetsuppgifter I rollen som handläggare inom verksamhetsstöd IT läggs stor vikt på inriktning IT och teknik. MUST Verksamhetsstöd tillhandahåller olika efterfrågade tjänster vilka är... 

Försvarsmakten

Stockholm
18 dagar sedan
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens...  ...säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor. Arbetsbeskrivning Vi söker en... 

Länsstyrelsen i Örebro län

Örebro
2 dagar sedan
 ...inom miljö/hållbar utveckling samt flera års erfarenhet av strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Du har förmågan att se helhetsperspektiv...  .... Område miljö är en del av verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service. Region Jönköping län bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete... 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Jönköping
10 dagar sedan
 ...forskningsprojekt. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med den ekonomiska hanteringen av forskningsprojekt, där bland...  ...här: Anställningen är placerad vid Avdelningen för verksamhetsstöd, som är en av institutionens sex avdelningar och består av 29... 

Linköpings Universitet

Linköping
12 dagar sedan
 ...kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I...  ...för ledningsstöd, lokaler och service inom avdelningen för verksamhetsstöd. Enheten arbetar med olika typer av stöd både till... 

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Linköping
2 dagar sedan
 ...stimulerande arbetsmiljö. Som ekonomiansvarig kommer du att ingå i LIMEs verksamhetsstöd under ledning av Administrativ Chef. I rollen ingår att kommunicera institutionens ekonomifrågor och att bidra med strategiskt ekonomiperspektiv i verksamhetens övergripande processer med... 

Karolinska Inst

Stockholm
11 dagar sedan
 ...viktigt beslutsstöd i den övergripande ledning och styrningen. Ekonomidirektören ansvarar för avdelningen Verksamhetsstöd Ekonomi. Avdelningen arbetar strategiskt men är också en service- och stödfunktion vars främsta uppgift är att stötta chefer och medarbetare i... 

Randstad

Stockholm
17 dagar sedan
 ...siktet inställt på framtiden. Som miljöchef är det du som strategiskt leder arbetet inom miljöavdelningen. Du har personalansvar...  ...avdelningar inom bygg, plan, mät och GIS, kommunalt lantmäteri och verksamhetsstöd. Vi förväntar oss att du tillsammans med övriga chefer... 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholm
16 dagar sedan
 ...ingå i Enheten för Externa relationer som är en del av AVM och består av sju medarbetare. Enheten ger kvalificerat strategiskt och operativt verksamhetsstöd inom tre områden: samverkan, innovation och forskarstöd inklusive stöd för forskningsfinansiering.... 

Södertörns Högskola

Huddinge kommun
19 dagar sedan
 ...användarvänlighet. Vi söker dig som kan kombinera ett brett kunnande med strategiskt tänkande och starkt ledarskap, särskilt inom ramen för ett...  ...och professionalism. Vår IT-enhet ingår i funktionen för verksamhetsstöd och på enheten finns en bred och djup kompetens och goda... 

VISION

Stockholm
8 dagar sedan
 ...uppdrag Som HR-strateg med inriktning arbetsmiljö och jämställdhet hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen har i uppdrag att stötta organisationen såväl strategiskt som administrativt. Du tillhör HR-kontoret, vilket innefattar flera enheter som tillsammans... 

Försvarets Radioanstalt FRA

Stockholm
12 dagar sedan
 ...kollegor på avdelningen för kommunikation, vid avdelningen för verksamhetsstöd och inom SBU:s kärnverksamhet. Denna tjänst är placerad vid...  ...som bedöms som likvärdig • Flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete.  • Flerårig erfarenhet... 

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Stockholm
1 dag sedan
 ...lösningsarkitekter inom flera domäner, vilket gör att du utifrån erfarenheter och intresse har möjlighet att jobba inom bland annat verksamhetsstöd, hantering av strukturdata och kraftsystemmodeller eller anläggningsnära IT. Hos oss har du stora möjligheter att påverka,... 

Svenska Kraftnät

Sundbyberg, Solna kommun
en månad sedan
 ...övergripande ledande, men också stödjande funktion. Det innefattar strategiskt arbete samt planering, genomförande, uppföljning och...  ...kansliet, samt vara delaktig i vd-kansliets gemensamma uppdrag som verksamhetsstöd till Hälsohögskolans kärnverksamhet. Kvalifikationer... 

Hälsohögskolan i Jönköping AB

Jönköping
4 dagar sedan
 ...Gotlands samverkansavtal. På förvaltningsnivå finns avdelningen Verksamhetsstöd med flertalet stödfunktioner såsom kommunikatör och...  ...arbete i liknande verksamhet. Du uppskattar att arbeta såväl strategiskt som operativt och har erfarenhet av både operativt arbete och... 

REGION GOTLAND

Gotlands län
14 dagar sedan
 ...roligt, stimulerande, utmanande och växlar mellan operativt- och strategiskt chefsstöd. På enheten arbetar vi i nära samarbete med...  ...stödjer varandra! Tjänsten är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och juridik vid HR- enheten som består av ca 15 medarbetare.... 

Statens Skolinspektion

Stockholm
11 dagar sedan
Administrativa enheten är avdelningen för verksamhetsstöd och uppföljning till alla verksamheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen....  ...bland dina arbetsuppgifter och kan arbeta både operativt och strategiskt. Du har förmåga att ta hänsyn till det större perspektivet,... 

Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ledning o...

Vänersborg
3 dagar sedan
Nu söker vi en chef till avdelningen för Finans- och verksamhetsstöd till Riksteatern i Stockholm. Vill du se till att underlätta för kärnverksamheten...  ...scenkonst och möten med publiken. Avdelningen ger ett strategiskt systemstöd och ekonomiskt ramverk till en konstnärlig... 

Signpost AB

Stockholm
20 dagar sedan
 ...demokrati. Varje dag. Året om. Ditt uppdrag Som drifttekniker hör du till avdelningen för Verksamhetsstöd. Avdelningen har i uppdrag att stötta organisationen såväl strategiskt som administrativt. Myndigheten består av flera fastigheter i en trevlig miljö med nära... 

we-source

Stockholm
en månad sedan
 ...av 17 drivna medarbetare som arbetar med bolagsövergripande verksamhetsstöd. Tjänsten är på heltid med placering i Norrtälje men med...  ...är handlingskraftig och lösningsorienterad samt har ett strategiskt tänk och en god analysförmåga. Att arbeta både självständigt... 
Stockholm
19 dagar sedan
 ...Region Västerbotten arbetar runt 85 medarbetare vid enheterna HR Verksamhetsstöd, Förhandling och Villkor, Arbetsmiljö och Ledarskap. Under...  .... Bidrar med din kompetens och kunskap i såväl strategiskt som operativt utvecklingsarbete. Som person har du lätt för... 

Region Västerbotten, HR stab Västerbotten

Umeå
5 dagar sedan
 ...vara med och påverka? Rollen som controller ingår i Ekonomi- och utvecklingsenheten som tillhör avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Avdelningen består av fyra enheter; Ekonomi- och utveckling, HR, Kommunikation samt Arkiv och kansli. Stadsbyggnadskontoret är... 

Malmö Stad Projekt

Malmö
9 dagar sedan
 ...erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till kompetensutveckling. Arbetsuppgifter Som ekonom utgör du ett verksamhetsstöd i ekonomiska frågor vid en av institutionens sektioner. I arbetsuppgifterna ingår budget och bokslut för sektionen. Vidare ingår... 

Göteborgs Universitet

Göteborg
4 dagar sedan
 ...möjlighet att påverka hur vi hanterar tidredovisning m.m. Du kommer att delta i arbetet med att leda avdelningen för Styrning och verksamhetsstöd (SFS) och arbeta nära myndighetens ledningsgrupp. Kvalifikationer  Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete med... 

SVA - SFS, Ekonomi, kvalitet och verksamhetsstyrning (EKV)

Uppsala
6 dagar sedan
 ...utbildningsadministrativa rutiner på fakultetsnivå - samordning vid införande av nya rutiner eller IT-system i verksamheten - verksamhetsstöd i regeltillämpning för utbildningsadministrativ personal på institutionerna Du samarbetar med prodekanen för grundutbildning... 

Lunds Universitet

Lund
6 dagar sedan