...20240704 Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill prova rollen som skolsköterska eller kanske redan har erfarenhet. Vi har skolsköterskor som ska vara föräldralediga nästa läsår och kan därför erbjuda mer än ett vikariat. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa... 

Malmö kommun

Malmö
10 dagar sedan
 ...Vi söker flera skolsköterskor som ska ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso och sjukvården för grundskole- och gymnasieelever.   Dina arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är hälso- och sjukvård omfattande hälsobesök, hälsosamtal, kontrollelever... 

Miljonbemanning

Stockholm
2 månader sedan
 ...samarbetar du med vår skolkurator på högstadiet, åk 7-9. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med ytterligare en kurator, skolsköterskor, speciallärare, karriärvägledare och rektorer, vi har även tillgång till skolpsykolog och logoped. Varje vecka ingår... 

Ånge kommun

Ånge
2 dagar sedan
 ...tillsammans med både kommunala och privata skolor och tar hand om alla aspekter av deras elevhälsa, från den daglig interaktionen via skolsköterskor till skolpsykologer. Vi är ett framåtsträvande och välrenommerat bemannings-vårdföretag med mycket energi, som brinner för att... 

Skolia AB

Stockholm
4 dagar sedan
 ...en rektor och två biträdande rektorer. Vi har ett väl fungerade elevhälsoteam med kurator, specialpedagoger, skolpsykolog samt skolsköterskor. Pärlan är vårt specialpedagogiska team med specialpedagoger, speciallärare och sva-lärare. På Månstenen, Solstenen, Ametisten... 

Lindesbergs kommun, Brotorpsskolan

Lindesberg
9 dagar sedan
 ...övrig skolpersonal. Arbetet präglas och utgår från samarbete inom vårt elevhälsoteam bestående av rektorer, skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog, såväl programriktat som skolövergripande. Vidare är det naturligt för oss med ett nära samarbete med lärarna,... 

Lindesbergs kommun, Förvaltningskontor BUF

Lindesberg
13 dagar sedan
 ...deras familjer och personal på både svenska och engelska.  C&D är en del av skolans starka elevhälsoteam där det även ingår två skolsköterskor, två kuratorer, en akademiskt ansvarig, 3 speciallärare och en SVA-lärare.  Du är en tydlig och trygg ledare och har elevens... 

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Huddinge kommun
15 dagar sedan
 ...elitsatsningar på idrottssidan och möjligheter till effektiva studier på samtliga nationella program. ARBETSUPPGIFTER Skolan har två skolsköterskor varav den utlysta tjänsten utgör en av dem. Som skolsköterska kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam och ha ett nära... 

Lindesbergs kommun, Förvaltningskontor BUF

Lindesberg
14 dagar sedan
 ...Om oss Elevhälsan för grundskolan i Uddevalla är organiserad i en central enhet tillsammans med skolkuratorer, psykologer, skolsköterskor och logopeder. Skolkuratorer och skolsköterskor har en central anställning men har sin vardagliga tillhörighet på den skola/skolor... 

Uddevalla kommun

Uddevalla
16 dagar sedan
 ...från arbete med barn och ungdomar samt arbete som skolsköterska anses det meriterande. Arbetet kräver god datorvana. Innovitas skolsköterskor journalför i journalsystemet ProReNata. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt men har en god förmåga att samarbeta och... 

AcadeMedia Support AB

Norrtälje, Norrtälje kommun
7 dagar sedan
 ...kommun har tre grundskolor med 630 elever. Du arbetar i team med skollogoped, skolkurator, socialpedagog samt skolläkare och två skolsköterskor. Du bidrar med psykologiskt perspektiv så vi tillsammans kan ge en god service till våra barn och familjer i området. Vi... 

Bräcke kommun

Bräcke
10 dagar sedan
 ...med flera andra specialpedagoger men du kommer även att arbeta självständigt. Du kommer också att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer inom Centrala elevhälsan. Det är ett varierande arbete där du kommer att utveckla verksamheten på olika nivåer... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
13 dagar sedan
 ...verksamhetschef och tillsammans driver ni verksamhets- och utvecklingsfrågor inom EMI. Till exempel ordnar du fortbildning för skolsköterskor på gruppnivå och leder olika utvecklingsgrupper, ibland i samverkan med skolläkare. Du är med vid rekrytering och inskolning av... 

Eskilstuna kommun

Eskilstuna
3 dagar sedan
 ...verksamhet vid Kalmarsunds gymnasieförbund med placering på Stagneliusskolan. Du kommer arbeta i ett elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, samt studie- och yrkesvägledare. I teamet arbetar vi för att eleverna ska... 

Kalmarsunds gymnasieförbund, Stagneliusskolan

Kalmar
21 dagar sedan
 ...specialistsjuksköterskeutbildning inom Distriktssköterska 75hp, Barn och ungdom 60hp eller Skolsköterska 60hp. Stockholm stads skolsköterskor journalför i Prorenata och man bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.  Vi lägger... 

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm
8 timmar sedan
 ..., som t.ex. socialtjänst, är en samarbetspartner till dig som skolkurator. Du en viktig del i elevhälsoteamet tillsammans med skolsköterskor och specialpedagog. Teamet arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbetet... 

Sandvikens kommun

Sandviken
8 dagar sedan
 ...lärare, vårdnadshavare och myndigheter utanför skolan. I Mölndal ingår du som skolsköterska i ett professionsnätverk med stadens skolsköterskor som träffas en gång i månaden tillsammans med MLA för att utveckla och patientsäkra arbetet. Skolsköterskorna träffas även i... 

Mölndals stad, Skolförvaltningen

Mölndal
14 timmar sedan
 ...Elevhälsan söker vi en Kurator till skolans hälsoteam för våra elever från grundskolan till gymnasiet. Elevhälsoteamet består av två skolsköterskor, två kuratorer, varav du kommer att vara en, en skolpsykolog samt en specialpedagog.  Kuratorn är skolans sakkunnige i... 

Equipe santé

Stockholm
19 dagar sedan
 ...kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån en helhetssyn för hela organisationen. Den centrala elevhälsan består av specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer. Som enhetschef har du personal-, budget-, utveckling- och arbetsmiljöansvar för din verksamhet. Som enhetschef... 

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun
20 dagar sedan
 ...Du kommer att ingå i den centrala barn- och elevhälsan och arbeta i ett tvärprofessionellt team som består av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare och psykolog. Du blir en del av en verksamhet som driver utveckling... 

Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppvidinge kommun
6 dagar sedan
 ...där målet är att ge eleverna en god lärmiljö samt en god grund för sitt fortsatta lärande.  Du ingår i ett nätverk med flera skolsköterskor där elevhälsans medicinska insats (EMI) står för kompetensutveckling för skolsköterskan och upprättar rutiner i Ledningssystem/... 

Örebro Kommun

Örebro
8 dagar sedan
 ...kunna möta elevernas behov på bästa sätt. Som socialpedagog ingår du i elevhälsan tillsammans med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och rektorer. Dina arbetsuppgifter är bland annat att: • vägleda, motivera och stärka elevers... 

Vetlanda kommun, Grundskola

Vetlanda
9 dagar sedan
 ...ditt uppdrag har du ett nära samarbete med andra professioner som exempelvis rektorer, pedagoger, specialpedagoger/speciallärare, skolsköterskor och logoped. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete i skolan eller arbete med barn och unga.... 

Utbildning, Skolledning, Elevhälsan

Norsjö
9 dagar sedan
 ...finns även andra kompetenser kopplade till eleverna såsom specialpedagoger, kurator, studie- och yrkesvägledare, psykolog och skolsköterskor som du som heltidsmentor kommer att samarbeta med i EHT. Skolan har totalt fyra heltidsmentorer, som är kopplade till olika program... 

Linköpings kommun

Linköping
14 dagar sedan
 ...ledningsgruppens arbete. I framtiden planeras ansvar för den centrala elevhälsan som består av skolläkare, psykolog, logopeder, kuratorer och skolsköterskor att ingå i uppdraget.  Som biträdande bildningschef behöver du vara insatt i hela förvaltningens frågor och ansvarsområden... 

Kinda kommun

Kinda kommun
20 dagar sedan
 ...medarbetare vara föräldraledig. Du kommer ingå i den centralt organiserade elevhälsan som innefattar kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare och psykologer. Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att alla elever i... 

Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen

Ljungby
6 dagar sedan
 ...samverkar bland annat med vårdnadshavare, socialtjänst och andra vårdenheter. I uppdraget ingår även att tillsammans med övriga skolsköterskor och skolläkare vidareutveckla arbetet. Kvalifikationer Utbildning som skolsköterska, alternativt sjuksköterska med... 

Elevhälsan

Värnamo
13 dagar sedan
 ...process tillsammans med skolans övriga personal och kommer ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, specialpedagog och skolsköterskor. Elevhälsoteamet leds av rektor på skolan.  Vi söker nu tre utbildade Studie- och yrkesvägledare, Tjänsterna är på gymnasiets... 

Nils Ericsonsgymnasiet

Trollhättan
8 dagar sedan
 ...undersökningar och analysera resultat med mål att skapa och implementera utvecklingsplaner. Vi har ett starkt elevhälsoteam med två skolsköterskor och två kuratorer, ledda av biträdande rektorer och med koppling till Head of Year och Heads of Houses. Du kommer ingå i ett... 

Internationella Engelska skolan (IES)

Österåker kommun
15 dagar sedan
 ...lärande och mående utifrån sina egna förutsättningar. Som skolkurator är du centralt anställd i elevhälsan. Gruppen består av 3 skolsköterskor, 4 kuratorer, skolläkare och skolpsykolog. Specialpedagoger är anställda av rektor på respektive skola. Du ingår i en... 

Svenljunga kommun, Elevhälsa

Svenljunga
19 dagar sedan