...vägleder skolpersonal att göra detsamma. Du kommer bli en del av den samlade elevhälsan på skolan som består av specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, samt en skolpsykolog där ni tillsammans arbetar med olika elevärenden. Detta kan innebära utredningsuppdrag och... 

Innovitaskolan

Luleå
1 dag sedan
 ...enheter ligger centralt i gymnasiebyn med cirka 100 meters gångavstånd mellan husen. Elevhälsan på kvarteret består av kurator och skolsköterska, utöver specialpedagog. I Elevhälsoteamets arbete medverkar också studie- och yrkesvägledare. I gymnasiebyn finns därutöver... 

Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

Luleå
16 timmar sedan
 ...det lokala elevhälsoteamet bestående av skolledning, resurspedagoger, specialpedagoger, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. På Björkskataskolan tror vi på elevinflytande och har ett välfungerande elevråd som ger eleverna möjlighet att påverka och bidra... 

Luleå kommun

Luleå
11 dagar sedan
 ...elevhälsoteam. Hos oss på Björknäsgymnasiet består elevhälsoteamen av rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska samt specialpedagog. Du kommer även att vara en del av ett "specteam" som idag består av fem specialpedagoger och tre... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
8 dagar sedan
 ...specialpedagog knuten till sig. Skolan har ett väl utvecklat lokalt elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Skolan har även ett trygghetsteam bestående av två trygghetssamordnare, en trygghetspedagog... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
7 dagar sedan
 ...och enhetsförankrad elevhälsa. Elevhälsoteamet består av specialpedagog, skollogoped, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och skolsköterska. Brönjaskolan har även ett trygghetsteam bestående av trygghetssamordnare och trygghetsresurser, som arbetar aktivt för att... 

Bodens kommun, Arbetsmarknad- Utbildningsförvaltningen

Boden
8 dagar sedan