...dator som arbetsverktyg. På skolan finns bibliotekarie, elevvärd och socialpedagoger som extra trygghet för eleverna. Kurator och skolsköterska finns på skolan dagligen.   Södervärnskolan har en bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd.... 

Region Gotland

Gotlands län
12 timmar sedan