Enligt statistik ökar chanserna att hitta ett passande jobb med 83.7% om du anger din stad i fältet "plats".

Skolsköterska jobb

1-20 från 245 Resultat

Sollentuna Kommun  -  Sollentuna
Skolsköterska till Eriksbergsskolan,Sollentuna Kommun40 % tjänst, möjligen öppning delad tjänst med annan kommunal skola på siktSollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför... 
4 dagar sedan
Malmö Stad  -  Malmö
 ...500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!ArbetsuppgifterTill Kungshögsskolan söker vi nu en skolsköterska då vår tidigare skolsköterska har gått vidare i ett nytt uppdrag och nya utmaningar i annan förvaltning i Malmöstad.I skolsköterskans... 
5 dagar sedan
PR Vård  -  Nyköping
 ...Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsobesök- och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser. Vaccinationer och ett aktivt hälsofrämjande elevhälsoarbete är också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktigt del i... 
22 dagar sedan
Stockholms stad  -  Stockholm
 ...lärande. Arbetet innebär samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Som skolsköterska på Södra Latins gymnasium kommer du att tillsammans med din skolsköterskekollega ha ett tydligt fokus på det hälsofrämjande och... 
12 dagar sedan
Stockholms stad  -  Stockholm
 ...elever lär sig att balansera en prestation på hög akademisk nivå med en långsiktigt fungerande plan för hälsa, och i din roll som skolsköterska är du central i det arbetet. Jag söker dig som – både ensam och i samverkan med övrigt elevhälsoteam och kollegium – kan... 
11 dagar sedan
Stockholms stad  -  Stockholm
 ...skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Tillsammans med skolläkaren och skolans andra skolsköterska och i samråd med skolledningen ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande råd och... 
4 dagar sedan
Vellinge
Skolsköterska Vellinge kommun använder sig av rekryteringssystemet Offentliga jobb. Du söker jobbet genom att klicka på länken "Sök jobbet här" under Ansökan. Vellinge kommun med sina ca 35 500 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära... 
2 dagar sedan
Knivsta
Skolsköterska I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi bygger aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och natur. Ta chansen att uppleva och utvecklas med Knivsta... 
Jooble-ansökan 17 dagar sedan
Bildningsförvaltningen, Elevhälsan  -  Kvänum
 ...kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra! Beskrivning: Som skolsköterska i Vara kommun kommer du att ingå i ett övergripande elevhälsoteam som består av skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger... 
10 dagar sedan
Munkedal
 ...Arbetsuppgifter Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar utifrån elevhälsans medicinska insats.... 
10 dagar sedan
Jönköping
 ...elevhälsoteamet utgörs av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare i svenska, speciallärare i matematik, kurator och skolsköterska (och adjungerande skolpsykolog). Målet med EHT-mötena är att hitta strategier och arbetssätt för att främja alla barns lärande... 
13 dagar sedan
Mariestads kommun
 ...nu barn- och elevhälsan för ökad möjlighet till ett tvärprofessionellt förebyggande och främjande arbete för våra elever. Som skolsköterska kommer du att ha en viktig roll i Mariestads kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet... 
8 dagar sedan
Botkyrka kommun
 ...Arbetsuppgifter Ansvara för skolhälsovården hos elever i förskoleklass till och med år 9 tillsammans med en rutinerad skolsköterska som arbetar 50 %. Arbetet innefattar förebyggande elevhälsoarbete, medicinska bedömningar och enklare sjukvårdsinsatser. Du ingår... 
6 dagar sedan
Göteborg
 ...arbetsplats som genomsyras av stort engagemang och mycket arbetsglädje. Vi har ett stabilt och välfungerande elevhälsoteam. Som skolsköterska arbetar du utifrån basprogrammet för EMI (elevhälsans medicinska insats) som finns i Göteborgs Stad. Övriga arbetsuppgifter... 
2 dagar sedan
Barn- och utbildningsförvaltningen, Elevhälsa  -  Säffle
 ...elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsan i Säffle kommun är organiserad i en central elevhälsa som består av skolläkare, skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, skolpsykolog, logoped och utvecklingschef för elevhälsan samt en lokal elevhälsa på varje... 
18 dagar sedan
Stockholm
 ...Sjöviksskolan är en växande skola som inför hösten 2019 kommer att flytta till nya fina lokaler i Årstaberg. Vi behöver nu en skolsköterska till vårt EHT-team eftersom vår nuvarande skolsköterska går i pension till sommaren. Från och med hösten 2018 kommer vi att ha årskurserna... 
2 dagar sedan
Kungsbacka kommun  -  Kungsbacka
 ...Som Skolsköterska medverkar du till att eleverna får goda förutsättningar för ett livslångt lärande både vad det gäller kunskapsutveckling och socialt. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, där vi är en viktig del i samhällets folkhälsoarbete med fokus på friskvård... 
3 dagar sedan
Uppsala kommun  -  Fredrika
 ...Arbetsuppgifter Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Uppsala kommuns basprogram för... 
19 dagar sedan
Malmö
 ...och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Arbetsuppgifter Till Kungshögsskolan söker vi nu en skolsköterska då vår tidigare skolsköterska har gått vidare i ett nytt uppdrag och nya utmaningar i annan förvaltning i Malmöstad. I skolsköterskans... 
4 dagar sedan
Luleå kommun
 ...till rektor och det lokala elevhälsoteamet. Elevhälsans Centrala enhet består av specialister inom specialpedagogik, psykologer, skolsköterska, skolläkare samt ett specialpedagogiskt lärcenter. Arbetsuppgifter Barn- och utbildningsförvaltningen söker en... 
15 dagar sedan